İstinye Üniversitesi

Eczacılık Laboratuvarı Cihaz, Sarf ve Kimyasal Malzeme Temin ve Kurulum İhalesi

İhale Başvuru Numarası:
201909004
İhale Tarihi:
Satın alınacak Mal/Hizmet:
Eczacılık Laboratuvarı Cihaz, Sarf ve Kimyasal Malzeme
Talep Eden Birim:
Rektörlük
Satın Alan Birim:
Satın Alma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu:
Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer:
İstinye Üniversitesi - Topkapı Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih:
Eylül - Ekim 2019
İlgili Memur:
Atakan Demircan - İhale ve Sözleşme Sorumlusu
Notlar:

İhalemiz Sonuçlanmıştır

Dosyalar: