İstinye Üniversitesi

Yakıt Alım İhalesi

İhale Başvuru Numarası:
201912001
İhale Tarihi:
Satın alınacak Mal/Hizmet:
Motorin Diğer
Talep Eden Birim:
Teknik ve Destek Hizmet Direktörlüğü
Satın Alan Birim:
Satın Alma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu:
Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer:
İstinye Üniversitesi - Topkapı Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih:
Aralık 2019
İlgili Memur:
Satın Alma Direktörlüğü
Notlar:
  • Firmalar tüm dokümanları kaşe-imzalı olarak zarf içerisinde bulunmak zorundadır.
  • Firmalar, İhalelerden Yasaklı olmadıklarını Ticaret Odası veya Kamu İhale Kurumundan temin edilecek belgeyi sunmak zorundadır.
  • İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.
  • İhale dokümanları ücretsiz olarak web sayfasından veya ilanda belirtilen adresten temin görülebilir, temin edilebilir, fakat katılımcılar ihale doküman bedelini ödemek zorundadır. İhale doküman bedeli; Üniversite’nin banka hesabına firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Merkez Şube, IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 hesaba 250,00 (ikiyüzelli) TL olarak yatırılmalıdır, ödemeye ilişkin dekont zarf içerisinde sunulmak zorundadır.
Dosyalar: