İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Chien Yang ERDEM,‘’Yeni Medya’’ Kavramını Anlattı.

Prof. Dr. Chien Yang ERDEM ile ‘’Yeni Medya’’ kavramını, medyanın Geleceğini ve Teknolojinin İletişime Kattığı Yeni Yöntemleri Değerlendirdik

Medya’nın dijitalleşmesiyle beraber ortaya çıkan ‘’yeni medya’’ kavramı; eğlence endüstrisinden reklam kampanyası stratejilerine, haber raporlama sistemlerinden ve sanat uygulamalarına kadar hayal edebileceğimiz çok çeşitli alanları kapsıyor.

Yeni Medya Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Chien Yang ERDEM ile ‘’Yeni Medya’’ kavramını, medyanın geleceğini ve teknolojinin iletişime kattığı yeni yöntemleri değerlendirdiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik.

 

‘’Bugün Teknolojiyi Kullanmadan Gerçekleşecek Bir İletişim Sürecini Düşünemiyoruz.’’

Bugün teknolojiyi kullanmadan gerçekleşecek bir iletişim süreci düşünemiyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar, dünya çapında kısa bir süre içinde iletişim kurabiliyorlar. Teknoloji; zaman ve mesafenin kısıtlılığının ötesinde, yalnızca birkaç on yıl önce hayal edilemeyecek bir şey olan siber alandaki büyük miktarlardaki verileri bir noktadan diğerine aktarmamıza izin veriyor. Yeniden şekillenen dünyayla olan ilişkimize ve ona olan görüşümüze dayalı her türlü bilgiye açılan kapımız olan bu veriler, aynı zamanda bize daha fazla bilgi üretme araçlarını da sağlıyor. Bu durum doğru kullanıldığında beşeri bilimlere muazzam bir katkı sağlar. Örneğin, günümüzde sosyal medya vatandaş gazeteciliğinde çok önemli bir rol oynuyor. Kamera ve video kayıt özellikli bir akıllı telefon kullanarak herkes haber toplama ve raporlama sürecinin bir parçası olabilir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla; profesyonel gazetecilerin bile erişemeyeceği büyük bir etkinlik hakkındaki en son haberler bireyler tarafından yayınlayabilir. Sosyal medya paylaşımları -ki bunun doğal bir felaket olduğunu söyleyebilirim- geleneksel medyada yer alan içeriklerden daha fazla dikkat çekebilir ve daha hızlı şekilde yayılabilir.

Medya’nın dijitalleşmesiyle beraber ortaya çıkan ‘’yeni medya’’ kavramı; eğlence endüstrisinden reklam kampanyası stratejilerine, haber raporlama sistemlerinden ve sanat uygulamalarına kadar hayal edebileceğimiz çok çeşitli alanları kapsıyor. Yeni Medya Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Chien Yang ERDEM ile ‘’Yeni Medya’’ kavramını, medyanın geleceğini ve teknolojinin iletişime kattığı yeni yöntemleri değerlendirdiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik.

‘’İnternet İnsanların Öngörülemeyen Şekillerde Etkileşim Kurma Biçimini Büyük Ölçüde Değiştirdi.’’

Dijital ortamın nasıl gelişmeye devam edeceğini söylemek zor. Geçtiğimiz yirmi-otuz yılda dijital teknolojiler insanların etkileşim kurma biçimlerini büyük ölçüde değiştirdi. Bu durumun en büyük örnekleri; Arap Baharı, Occupy Wall Street ve dünyadaki diğer küresel hareketler olarak sayılabilir.  Yeni medya, tüm iletişim süreçlerinde vatandaş katılımına izin veriyor ve toplumsal değişim için toplu eylem oluşturma potansiyelinin bir kanıtı haline geliyor. İnternet ve sosyal medya vatandaşlara, geleneksel olarak yalnızca yönetici elitlerin erişebileceği medya pratiğine erişim ve araçlar sunmaktadır. Bu etkinliklerde gördüğümüz gibi, genellikle seslerini duyurmak için çevrimiçi platformları kullanan gençler ve marjinalleşmiş sosyal gruplar mevcut. En son istatistiklere göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı internete girebiliyor. Dünya nüfusunun yarısı, birkaç on yıl içinde medya uygulamaları açısından bu tür bir dönüşüm yaratabildiyse, dünya nüfusunun diğer yarısı da internete bağlandığında ne olacağını siz hayal edin.

‘’Yeni Medya Teknolojisi Sıradan Vatandaşların Da Medya Yapımcısı Olabileceği Yeni Yollar Ortaya Çıkardı.’’

Yeni medya teknolojisi sıradan vatandaşların da medya yapımcısı olabileceği yeni yollar ortaya çıkardı. Bu durumun en güçlü örneklerinden biri Youtube. 10 yaşında bir kullanıcı bile bir Youtuber veya fenomen olabilir. Bugün medya çok daha fazla kullanıcı tabanlı. Kullanıcı etkileşimi yeni medya biçimlerinde kilit bir bileşendir. Bu bağlamda; ortaya çıkan yeni medya platformlarına, medya düzenlemeleri, vergilendirme, mahremiyet, fikri mülkiyet hakları, iş hukuku, serbest konuşma dahil olmak üzere medya üretimi, tüketimi ve katılımı ile ilgili sorunları ele alma amaçlı daha karmaşık düzenlemelerle eşlik edilecektir.

‘’Yeni Medya Teknolojileri; Medya Uygulamalarında Daha Dinamik ve Demokratik Yollara Kapı Açacak.’’

İnternet, insanların resmi medya kurumlarla yapamadıkları alternatif bilgilere katkıda bulunmaları ve almaları için alternatif bir platform olarak önemli bir rol oynadığından, daha gelişmiş medya düzenlemeleri, bu alternatif medya platformları üzerinde daha fazla kısıtlama anlamına da gelecektir. Yeni medya teknolojileri; medya uygulamalarında daha dinamik ve demokratik yollara kapı açacak. Fakat aynı zamanda kapitalist politika ve ekonominin yapısı ve güçleri, medyayı mevcut düzeni sağlayacak şekilde işleyebilecek şekilde biçimlendirmenin yollarını arayacaktır. Benim görüşüme göre, öngörülebilir gelecekteki medya ortamı “geleneksel” medya ile gözlemlediklerimize benzer olacaktır. Ancak bununla birlikte yeni medya teknolojileri, kullanıcıların daha demokratik medya ortamına yönelik talepleri doğrultusunda ortaya çıkmaya devam edecek. Mevcut ekonomik ve politik sistemlerin çıkarlarına hizmet etmek için medya uygulamalarının yürütülmesini sağlamak için yeni düzenlemeler formüle edilecektir. Medyanın geleceği; bu iki güç arasında her ikisi için de işe yarar bir denge bulma mücadelesi olmaya devam edecektir.

Medya’nın dijitalleşmesiyle beraber ortaya çıkan ‘’yeni medya’’ kavramı; eğlence endüstrisinden reklam kampanyası stratejilerine, haber raporlama sistemlerinden ve sanat uygulamalarına kadar hayal edebileceğimiz çok çeşitli alanları kapsıyor. Yeni Medya Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Chien Yang ERDEM ile ‘’Yeni Medya’’ kavramını, medyanın geleceğini ve teknolojinin iletişime kattığı yeni yöntemleri değerlendirdiğimiz bir röportaj gerçekleştirdik.