İstinye Üniversitesi

2020 DGS EK KONTENJAN ile #istinyeli Olma Şansı

Program Kodu

Program Puan

Puan Türü

Ek Kontenjan

208450749

Gastronomi ve Mutfak sanatları (Türkçe) ((%50 İndirimli)

SÖZ

3

208410317

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (%50 İndirimli)

EA

2

208450795

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) (Ücretli)

EA

1

208450703

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Türkçe)  (%50 İndirimli)

SÖZ

1

208450793

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe) (Ücretli)

SÖZ

2

208410617

Sağlık Yönetimi (Türkçe) (%50 İndirimli)

EA

1

208410238

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (%50 İndirimli)

EA

1

208450796

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe) (Ücretli)

EA

1

208410371

Yazılım Mühendisliği (Türkçe) (%50 İndirimli)

SAY

1

208410389

Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (Ücretli)

SAY

1

208450791

Çocuk Gelişimi (Türkçe) (Ücretli)

EA

2

208410053

Ebelik (Türkçe) (Burslu)

SAY

1

208450792

Ebelik (Türkçe) (Ücretli)

SAY

2

208450794

Hemşirelik (Türkçe) (Ücretli)

SAY

1

208450797

Sosyal Hizmet (Türkçe) (Ücretli)

EA

1

Genel İlkeler

 • Üniversitemize 2020 DGS ile yerleşecek adaylar için geçerli olan özel koşullar ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu’ndaki 818 numaralı Özel Koşul bölümünde yer almaktadır.
 • 2020 DGS ile İSÜ’ye yerleşen bir öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ÖSYM Kontenjan İndirimi sonrasında ödemesi gereken tutarın %25’ini aşamaz.

 

 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

* Öngörülen bilgiler olup, ÖSYM tarafından ilan edilecek 2020 DGS Tercih Dönemi süresince üniversitemiz web sitesinde yayınlanacak bilgiler esastır. Lütfen takip ediniz.

Üniversiteye İlk Kayıt Sırasında Doğrudan ya da Belgelemek Kaydı ile Kazanılabilecek Burs ve İndirimler

1. ÖSYM Kontenjan İndirimi
ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 DGS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara ve oranlara göre (%100 burslu, %50 indirimli, %25 indirimli) ilk yerleşme sırasında kazanılan indirim hakkıdır.

Bu indirimler azami öğrenim süresi boyunca verilir. Azami öğrenim süresi:

 • Öğrenim süresi 8 yarıyıl olan lisans programları için 14 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 10 yarıyıl olan lisans programları için (Eczacılık) 16 yarıyıl;
 • Öğrenim süresi 12 yarıyıl olan lisans programları için (Tıp) 18 yarıyıldır.

Azami öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

Bu burslar, eğitim dili Türkçe olan bölümlerde, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı için uygulanmaz.

2. Önlisans Mezuniyet Not Ortalaması Bursu
Bir önlisans programından 2019 ve 2020 senesinde mezun olup İstinye Üniversitesi’ne 2020 DGS ile yerleşenlere mezuniyet genel not ortalamasına göre verilen burslardır. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden aşağıdaki oranlarda indirim olarak sağlanır.

Mezuniyet Not Ortalaması, İndirim Oranı

 • 00-3.50 arası olanlar, %5
 • 3.51-4.00 arası olanlar, %15

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4,00 üzerinden 2,50’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

3. Bilinçli Tercih İndirimi
İstinye Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına, ilk beş tercihinin içinde yer veren öğrencilere verilen indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim sağlanır.  (Tıp Fakültesi indirim kapsamının dışındadır.) Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder.

Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.

Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

4. İstinye Üniversitesi Mezunları İndirimi
İstinye Üniversitesi önlisans programlarından mezun olup, 2020 DGS ile İstinye Üniversitesi Lisans programlarına yerleşenlere indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim sağlanır.

Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

5. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu
Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2020 DGS ile İstinye Üniversitesi’ne yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %25’i kadardır.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

6. Engelsiz Eğitim Bursu
Tüm lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2020 DGS ile engelli statüde (Sürekli Engel Grubu) yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 400 TL nakdi yardımda bulunulur.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’ sunun 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

7. Aile İndirimi
İstinye Üniversitesi’ne 2020 YKS ile yerleşen ve birinci derece yakınları veya kardeşleri İSÜ’de öğrenci olan öğrenci için, ödemesi gereken tutar üzerinden %10 oranında indirim uygulanır (mevcutta kayıtlı olan öğrencide indirim yapılmaz). 2020 YKS ile yerleşen iki (ve daha fazla) kardeş olanlara kişi başı ödemesi gereken tutar üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

8. Personel ve Yakınları İndirimi
2020 YKS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %15 oranında indirim; İstinye Üniversitesi’nde tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Normal öğrenim süresi, intibakının yapıldığı yarıyıldan itibaren hesaplanır.
Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz. Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

9. Akademik Başarı Bursu
Önlisans ve lisans programlarının ikinci sınıf seviyesinden itibaren, bahar yarıyılı sonunda, ÖSYM tam burslusu olmayan öğrenciler arasında yapılan sıralamada, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması en yüksek olan öğrenciye verilen ve sonraki akademik yıl için geçerli olan başarı bursudur. Bu bursu alabilmek için öğrencinin müfredatındaki derslerinin minimum %90’ını almış ve başarmış olması, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması’nın (AGNO) en az 3.00 olması ve öğrencinin ÖSYM tam burslu öğrenciler dahil yapılan sınıf başarı sıralamasında ilk 5 öğrenci içinde olması gerekir. Bu koşulları sağlayan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en yüksek öğrenciye %50 Akademik Başarı Bursu verilir.

Peşin Ödeme: %5 İndirim Uygulanır.
Kredi Kartı (Tek Çekim): Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
Havale – EFT: Üniversitemize ait aşağıda detayları verilmiş olan banka hesabına Öğrenci Adı Soyadı ve Bölümü açıklamasıyla havale ya da EFT yoluyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka Hesap Bilgilerimiz:
İstinye Üniversitesi - Fibabanka Merkez Şubesi
IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14

 

Taksitli Ödeme:
Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile taksitli ödeme yapılabilecektir. Toplam taksit sayısı yedi (7) ayı geçemeyecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
Kredi Kartı Ödemeleri-Anlaşmalı Bankalarımız: Denizbank, Garanti, Yapı ve Kredi, Akbank, İş bankası, Halkbank, Finansbank, Türkiye Finans, TEB

 

Fiba banka Kredili Mevduat Hesabı (KMH) İle Taksitli Ödeme:
KMH Fibabanka tarafından başvuran kişi hesabına tanımlanan limit doğrultusunda kullandırılan taksitli bir kredi türüdür. Kişi her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirir. Banka ilgili taksit tutarını başvuran kişi hesabından çekerek 2 gün sonrasında üniversite hesabına yatırır.

Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmamaktadır. Gecikmeli yapılan ödemelerde ise bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.Dikey Geçiş dönemlerinde taksit sayısı bir peşin 7 taksit olacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ ü ya da 19’u olarak belirlenecektir. Krediyi kullanacak olan kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb. 3.şahıslar) kimliğiyle birlikte kendilerine en yakın Fibabanka şubesinden (liste için tıklayınız) başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Üniversite kayıt işlemlerinizi e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kayıt evraklarını dönem başladıktan sonra “Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü” tarafından sizlerden istenecek.

 • Önlisans Diploması aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 • Önlisans transkripti
 • Önlisans ders içerikleri
 • Nüfuz cüzdan fotokopisi
 • 1 fotoğraf
 • DGS yerleştirme belgesi

Üniversitemiz Bahar dönemi başlangıcına kadar (15 Şubat 2021) DGS kayıt hakkınız saklı kalacaktır. Ancak önlisans mezuniyetinizin güz dönemi içerisinde olması gerekmektedir.

Hayır, gelmenize gerek bulunmamaktadır. Gerekli evraklarınızı yenikayit@istinye.edu.tr 'ye mail atarak, kayıt ücretini odeme.istinye.edu.tr adresinden kredi kartınız ile 3D Secure güvenlik sistemiyle kampüse gelmeden/bankaya gitmeden online ödeme yapabilirsiniz.  Mali onayınızı aldıktan sonra e-devlet üzerinden e-kayıt yapabilirsiniz. Kayıt evraklarınız sonrasında sizden istenecek

Ders içerikleri ve transkriptinizi dikeygecis@istinye.edu.tr mail adresine iletmeniz doğrultusunda fakülte tarafından gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra, size geri dönüş sağlanacaktır.

Kaydınızı tamamladıktan sonra transkript, ders içerikleri ve muafiyet formunu doldurup dikeygecis@istinye.edu.tr adresine mail atmanız yeterlidir. Muafiyet (Eşdeğerlilik) ve İntibak İşlemleri yönergesine göre değerlendirilecektir.