İstinye Üniversitesi

Rektör Yardımcıları

Peyami Çelikcan
Prof. Dr. Peyami Çelikcan
Rektör Yardımcısı
peyami.celikcan@istinye.edu.tr
0850 283 6000
25.12.1961 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 1990 yılında İletişim Sanatları alanında University of West Florida’dan yüksek lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları programını tamamlayarak sinema-televizyon alanında doktora unvanını kazandı. 1996 yılında doçentlik, 2004 yılında da profesörlük unvanını aldı. Değişik üniversitelerde bölüm başkanı, dekan ve rektör yardımcısı olarak idari görevler üstlenen Çelikcan, 2017 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmıştır. Halen İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim alanında lisans-yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler veren Çelikcan, uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşların eğitim programlarında seminerler vermiştir. Filistin Maan Ajansı muhabirlerine "Haber Televizyonculuğu", Türkmenistan, Tacikistan ve Kosova Devlet televizyonları programcılarına "Televizyon Yayıncılığı" ve "Belgesel Yapım" konusunda seminerler vermiş ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. Yetişkin eğitimi konusunda da çeşitli projelerde görev alan Çelikcan, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı adına hazırlanan ve TRT’de yayınlanan Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi (YAYÇEP) eğitim filmlerinin ve UNICEF için hazırlanan Görsel Anne Baba Eğitimi Projesi (UNICEF-GABEP) eğitim filmlerinin bir kısmının yönetmenliğini yapmıştır. Sinema ve televizyon alanında da çalışmalarını sürdüren Çelikcan, belgesel yönetmeni ve metin yazarı olarak çok sayıda yapım gerçekleştirmiştir. Kültür belgeselleri alanında uzmanlaşan Çelikcan, Türk kültürünün ve tarihinin izlerini takip ederek Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar coğrafyasını içine alan belgeseller çekmiştir. 2000 yılında tamamlanan Kazakistan’dan Macaristan’a Erenlerin İzinden adlı 13 bölümlük belgeselin metin yazarlığını ve genel yönetmenliğini üstlenen Çelikcan, 2006 yılında üç bölümlük "Kırgızlar" belgeselini çekmiştir. 2007 yılında 13 bölümlük "Anadolu’nun Renkleri-Doğum, Düğün, Ölüm" belgeselinin metin yazarlığını ve ortak yönetmenliğini yapmıştır. 2011 yılında itibaren Kafkaslar ve Orta Asya’da Demiryolu Tarihi’ni konu alan "Trans-Hazar Demiryolu" (13 Bölüm), "Trans-Sibirya Demiryolu" (13 Bölüm), "Trans-Aral Demiryolu" (13 Bölüm) ve "Trans-Kafkas Demiryolu" (13 Bölüm) belgesellerinde metin yazarı ve ortak yönetmen olarak yer aldı. Yayıncılık alanında meslek standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) bünyesinde sürdürülen projelerde proje danışmanı olarak görev alan Çelikcan, Televizyon Program Yönetmeni ve Yönetmen Yardımcısı; Işıkçı ve Işıkçı yardımcısı mesleklerinin meslek standartları ve yeterlilik çalışmalarını yürütmüştür. Akademik çalışmalarını medya tarihi, sinema tarihi, popüler müzik ve belgesel sinema alanında sürdüren Çelikcan, bağımlılık alanında da çalışmakta ve konuyla ilgili olarak uluslararası projelerde danışman olarak görev almaktadır. Son olarak ERASMUS+ kapsamında gerçekleştirilen ve dört ülkeden bağımlılıkla mücadele eden STK’ların ortaklığında Yeşilay tarafından yürütülen "Drug Awareness on Adults (DAWAP)" projesinin danışmanlığını yürütmüştür. Yeşilay Bilim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Çelikcan, International Association for Media and Communication Research (IAMCR), European Network for Cinema and Media Studies (NECS), International Documentary Association (IDA) üyesidir.

 

 

Hatice Gülen
Prof. Dr. Hatice Gülen
Rektör Yardımcısı
hatice.gulen@istinye.edu.tr
0850 283 6000
1967 yılında Adana’da doğan Hatice Gülen, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde 1988 yılında Lisans ve 1992 yılında Yüksek Lisans eğitiminden sonra; aynı üniversitede doktora çalışmalarına başladı. 1998-1999 yıllarında TÜBİTAK burslusu olarak West Virginia Üniversitesinde (ABD) doktora tezi çalışmalarını bitki moleküler fizyolojisi konusunda yürüttükten sonra 2000 yılında Doktora derecesini aldı. Değişik sürelerle, 1995'te Yunanistan'da; 2006’da İsrail Hebrew Üniversitesinde, 2009’da West Virginia Üniversitesinde bulunarak bitki genetiği ve biyoteknolojisi konularında çalışmalar yaptı. 2000 yılında çalışmaya başladığı Uludağ Üniversitesinde 2005 yılında Doçent, 2011 yılında Profesör unvanlarını aldı. Bu süre içinde Bitki Biyoteknolojisi ile Bitki Moleküler Fizyolojisi Araştırma Laboratuvarlarını kurdu. 2013-2016 yıllarında Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisansüstü Programının açılmasında ve yürütülmesinde aktif görev üstlendi, tez danışmanlıkları yaptı. Hatice Gülen 2011-2015 yıllarında Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı ile Akademik-idari olarak çok sayıda komisyon başkanlığı yaptı; eğitimde kalite ve akreditasyon süreçlerinin fakülte koordinasyonunu yürüterek MÜDEK ve ABET program akreditasyonu ile Dekanlık Hizmeti Kalite Belgesi alınması süreçlerinin koordinasyonunda; Rektörlükte sürekli iyileştirme ve kalite çalışmalarında görev yaptı. Hatice Gülen, 2016 yıllından sonra akademik çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesinde devam etti. Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Laboratuvarını kurdu. Bölüm Başkanı olarak 2021 yılına kadar görev yaptığı sürede Genetik ve Biyomühendislik Lisans Programının MÜDEK akreditasyon belgesini alan ilk Biyomühendislik programı olmasını sağladı. Biyomühendislik Platformu üyesi olan Gülen, 2020 yılında 7.Biyomühendislik Zirvesini düzenledi. Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Kurulu üyeliği, Üniversite Senatosu üyeliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Akreditasyon Koordinatörlüğünü yaptı. Hatice Gülen bugüne kadar uzmanlığıyla alakalı pek çok araştırma projesinde yer aldı; disiplinlerarası yaklaşımla TÜBİTAK-MAM-GMBE, TAGEM ve üniversitelerden araştırmacıların görev yaptığı TÜBİTAK-1003 projesinin liderliğini yaparak 2020 yılında sonuçlandırdı. Son yıllarda yeşil biyoteknoloji uygulamalarıyla ilgili disiplinlerarası projeler yürütmektedir. Hatice Gülen, patent konusunda TPE tarafından yetkilendirilmiş “Eğiticilerinin Eğitimi” sertifikasına sahiptir. ‘Kalite Yönetim Sistemi’, ‘Proses Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri’, ‘MÜDEK Program Akreditasyonu Değerlendiricisi’ eğitimlerine sahip olan Profesör Gülen, MÜDEK Program Akreditasyonu Değerlendiricisidir. Bilimsel dergilerde hakemlik ve editörler kurulu üyeliği; bilimsel toplantılarda düzenleme ve bilim kurulu üyelikleri vardır. Danışmanlığında yürütülen yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri, bildirileri, kitaplarda bölüm yazarlığı, kitap bölümü çevirisi bulunan Gülen bu eserleriyle uluslararası atıf endekslerinde yer almıştır. Hatice Gülen, 3 ulusal, 1 uluslararası patentin sahibidir.