İstinye Üniversitesi

İstinyelilik Manifestosu

İstinyeli Liderdir

İstinyeli topluma yön verenlerin liderler olduğunu bilir.

Ve o çok iyi bilir ki; şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına, spor kulüplerine, üniversitelere, sosyal ve siyasal hayata, kısaca toplumun geleceğine liderler yön verir.

Lider olabilmenin eğitim hayatında başladığını, şekillendiğini ve geliştiğini bilir. Eğitim hayatında lider olabilmek için devamlı kendini keşfetmeye çalışır. Üniversite içinde ve sosyal hayatta organizasyonlar gerçekleştirir ve bunlara liderlik yapar.

İstinyeli, genetik şifresinde var olan liderlik özelliğini geliştirebilmek için durmadan ve hiç vazgeçmeden dener.

İstinyeli, iyi bir liderin iyi bir hatip olması gerektiğini bilir. Bunun için güzel ve etkili konuşmada kendini her geçen gün daha iyiye doğru geliştirir.

İstinyeli Takım Ruhu ile Çalışır

İstinyeli, bir birey olmanın ötesinde bütünün parçası olarak başarıya koşar. Egosunu bir kenara bırakıp, birlikten kuvvet doğacağını özümser.

Takım ruhuyla hareket eden her bir birey; yaratıcılığının, emeğinin, üretkenliğinin bir amaca yönelik organize edilmesi gerektiğini bilir, buna katkıda bulunur.

İstinyeli, dünyaya katkı sağlamak, üretebilmek ve daha iyi bir yer haline getirebilmenin güçlü bir takım ruhu ve organizasyon ile mümkün olacağının farkındadır.

İstinyeli Rekabetçidir

İstinyeli, kendini geliştirmek için her alanda, mümkünse her konuda en iyilerle rekabet eder. Rekabetin bölgesel, ulusal ve evrensel düzlemde, acımasız şekilde işlediğine inanır. Kendisine ve topluma katkı sağlayabilmenin rekabet şartlarına uyumdan geçtiğinin farkındadır. Rekabet edebilmenin temel kuralının, bilime inanma, araştırma, çok çalışma ve pes etmemekten geçtiğini özümser. İstinyelinin amacı, evrensel düzeyde rekabet edebilmenin tüm şartlarına sahip olabilmektir.

İstinyeli Akılcıdır ve Stratejik Düşünür

İsitinyeli, sorunlarla karşılaştığında aklını kullanır. Sadece bir adım ötesine bakıp karar almaz. Konuyu farklı açılardan verileri toplayarak değerlendirir; orta ve uzun vadeyi gözönünde bulundurur, planlar yapar ve kararlar alır.

istinyeli

İstinyeli Bilgiye Değer Verir

İstinyeli, bilimsel yoldan gitmeden günümüz dünyasında var olamayacağını bilir. Gücün, bilimsel bilgilere sahip olmakla yetinmeyip yenilerinin üretilmesinden geçtiğinin farkındadır.

İstinyeli, bir karar vermeden önce, doğru kararı verebilmesi için gerekli bilgiyi toplar. Bilgiye nasıl ulaşılacağını ve nasıl yorumlayacağını bilir.

İstinyeli Evrensel Etik Değerlerle Yaşar

İstinyeli, yaşadığı coğrafyanın ahlak değerlerini özümser. Dünyada başka ahlak değerlerinin olduğunun da bilincindedir. İnsanlığın genel kabul görmüş etik değerlerini bilir ve bu değerlerle yaşamaya özen gösterir.

İstinyeli Çalışkandır

İstinyeli, üretmeden tüketilmeyeceğini, çalışmadan kazanılmayacağını bilir. Bunun için disiplinli bir çalışma alışkanlığı vardır. Zamanını boşa harcamaz; hedeflerine ulaşmak için planlı ve istikrarlı bir şekilde çalışır.

İstinyeli Topluma Karşı Sorumludur

İstinyeli, komşusu açken tok yatmaz. “Benden sonra tufan” demez. Çevreye zarar verecek girişimlerden kaçınır ve bunu yapmak isteyenleri de engeller.

istinyeli

İstinyeli Sporcudur

Spora yalnızca bir oyun ya da eğlenme aracı veya boş zaman faaliyeti olarak bakan yerleşik kültürün aksine, İstinyeli “sporun yalnızca spor olmadığının” farkındadır. Bilir ki spor, uzun ve sağlıklı bir ömrün, dolayısıyla verimli bir yaşamın en önemli anahtarıdır. Yine bilir ki spor, kişinin sosyal, paylaşımcı, üretken, katılımcı, girişimci, yaratıcı, risk alan, zorluklardan yılmayan, hızlı ve doğru stratejiler belirleyebilen, kendisiyle barışık, yaşama sevinciyle dolu ve cesur olmasını sağlar.

İstinyelilik Bir Kültürdür

İstinyeli, kültürün bileşenlerini çok iyi bilir ve günlük yaşayışında güzel örneklerini yaşamak ve yaymaktan mutlu olur.

Başkalarının empoze etmeye çalıştığı kültür değerlerini sorgular, kendisi için iyi olanı alır, iyi olmayanın yerine kendi kültür değerlerini koyar.

İstinyelinin estetik duyguları gelişmiştir ve bu konuda topluma örnek olur.

O, her gün kendini biraz daha keşfetmenin keyfini yaşar.