İstinye Üniversitesi

Topluma Katkı Komisyonu

Üniversitenin toplumsal katkı politikasını oluşturarak bu politika çerçevesinde strateji ve hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin yerel, bölgesel, ulusal kalkınma planları ile uyumlu olmasını sağlamak üzere kurulan Topluma Katkı Komisyonu’nda Üniversitemiz akademik ve idari personeli, öğrencileri ve mezunları görev almaktadır.