İstinye Üniversitesi

Patentler

Buluşun AdıFakülte/MYOBaşvuru NoKoruma tipi
YÜKSEK ANTIKANSER ETKILI BIR PALLADYUM KOMPLEKSITIP FAKÜLTESİ2014/05244Patent
TOHUM ÇİMLENDİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ BİR BİLEŞİMMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2021/020993Patent
ÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERİNDE SİTOTOKSİK ETKİLİ YENİ BİR TERAPÖTİK AJANTIP FAKÜLTESİ2022/015926Patent
PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ VE BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR BİR
ANTİMETASTATİK ETKİYE SAHİP BİR AJAN
TIP FAKÜLTESİ2022/015931Patent
LUCİLİA SERİCATA LARVA SALGISI VE SİYANOBAKTERİ KOMBİNASYONU VE BU KOMBİNASYONUN YARA TEDAVİSİNDE KULLANIMISAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU2022/016675Patent
BAL ARILARININ HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE VE TEDAVİSİNDE UÇUCU YAĞ İÇEREN KOVAN FLAKONLARIECZACILIK FAKÜLTESİ2022/017025Patent
LARVA SALGISINDA BULUNAN PERİTROFİN VE ARONİA MELANOCARPA MEYVESİ KOMBİNASYONUNU İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİMSAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU2022/017568 Patent
PROBİYOTİK İÇEREN DİŞ DOSTU PUDİNGMESLEK YÜKSEKOKULU2022/017759 Patent
ÇOKLU SENSÖR TABANLI NON-İNVAZİF KALP-DAMAR YAPISI VE İLİŞKİLİ HASTALIK TESPİTİ SİSTEMİ VE YÖNTEMİMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2022/019057Patent
DİJİTAL STETOSKOPLAR VE UZAKTAN HASTA TAKİBİ VE YÖNETİMİ İÇİN 
YÖNTEM VE SİSTEM
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2022/020577 Patent
ANTIBAKTERIYEL NANO MALZEMEECZACILIK FAKÜLTESİ2022/011677 Patent
IN VIVO BİR MODEL OLAN CAENORHABDİTİS ELEGANS ÜZERİNDE YAŞAM SÜRESİNİ UZATAN DOĞAL KAYNAKLI SESKİTERPEN LAKTON: GERMİNOLİDEECZACILIK FAKÜLTESİ2022/21335Patent
ANTİKANSER VE ANTİANJİYOGENETİK ETKİLİ YENİ 5-FLOROURASİL
VE TERPİRİDİN İÇEREN BAKIR(II) KOMPLEKSİ
TIP FAKÜLTESİ2023/01257Patent
HASTA YIKAMA YATAĞITIP FAKÜLTESİ2023/001460Faydalı Model
ÜST ÇENE KUMPASIDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2023/007492Patent
EKSTRA HİDROFİLİK MİKROEMÜLSİYON FORMÜLASYONUECZACILIK FAKÜLTESİ2023/008350Patent
HİNT YAĞI KAYNAKLI BİYOUYUMLU POLİMER NANOTAŞIYICILAR, BU NANOTAŞIYICILARIN ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İŞLEMİ VE KULLANIMIMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2023/009663Patent
ZEYTİN YAĞI KAYNAKLI POLİMER NANOTAŞIYICILAR, BU NANOTAŞIYICILARIN ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İŞLEMİ VE KULLANIMIMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2023/009972Patent
BANKOSUZ HASTANECİLİK-2023/011576Patent
ATIK İLAÇ YÖNETİMİ İÇİN BİR SİSTEMMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2023/016505Faydalı Model
SENTİNEL LENF DÜĞÜMLERİNİN LOKALİZASYONU İÇİN BİR GAMA SONDASITEMEL BİLİMLER2023/016620Patent
SRAM TABANLI BLOK RAM PUF SİSTEMİ VE YÖNTEMİMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2023/017214Patent
BAŞ, BOYUN VE AĞIZ KANSERİNİ BASKILAMAYA YÖNELİK DE NOVO ANTİNEOPLASTİK İLAÇ TASARIMITIP FAKÜLTESİ2023/018090Patent
DE NOVO NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS INHIBITING DRUG DESIGNTIP FAKÜLTESİ2023/018477Patent
PERİODONTAL REJENERATİF TEDAVİYE YÖNELİK MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN SAĞLANDIĞI BİR 3B KÜLTÜR ORTAMIDİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ2023/18960Patent
HAVA ARAÇLARINDA İRTİFA TESPİTİ SAĞLAYAN KOMPONENTLERDE HATA TESPİTİ İÇİN BİR YÖNTEMMÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI2023/018583Patent
EGFR İNHİBİSYONUNU SAĞLAYAN BİLEŞİKLER VE BİLEŞİKLERİN SENTEZ YÖNTEMİTIP FAKÜLTESİ2023/018886Patent
ENJEKTE EDİLEBİLİR SERTLEŞEN BİYOMALZEME UYGULAMASI İLE KORNEANIN GÜÇLENDİRİLMESİTIP FAKÜLTESİ2023/019496Patent
Fakülte/MYOBuluşun AdıBaşvuru NoKoruma Tipi
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİSRAM TABANLI BLOK RAM PUF SİSTEMİ VE YÖNTEMİPCT/TR2021/050653Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİLEZYON GİDERME APARATIPCT/TR2021/051568Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİTOHUM ÇİMLENDİRMEDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ BİR BİLEŞİMPCT/TR2021/051611Patent
ECZACILIK FAKÜLTESİYANIK CİLDİN YATIŞMASINI SAĞLAMAK VE İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRMAK ÜZERE GELİŞTİRİLEN BİTKİSEL İÇERİKLİ VE SICAKLIK DÖNÜŞÜMLÜ JEL FORMÜLASYONUPCT/TR2021/051539Patent
ECZACILIK FAKÜLTESİANTIBAKTERIYEL NANO MALZEMEPCT/TR2022/051152 Patent
TIP FAKÜLTESİÜÇLÜ NEGATİF MEME KANSERİNDE SİTOTOKSİK ETKİLİ YENİ BİR TERAPÖTİK AJANPCT/TR2022/051214Patent
TIP FAKÜLTESİPROSTAT KANSERİ HÜCRELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ VE BU HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR BİR
ANTİMETASTATİK ETKİYE SAHİP BİR AJAN
EP22947055.4 Patent
SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULULUCİLİA SERİCATA LARVA SALGISI VE SİYANOBAKTERİ KOMBİNASYONU VE BU KOMBİNASYONUN YARA
TEDAVİSİNDE KULLANIMI
PCT/TR2022/051249Patent
ECZACILIK FAKÜLTESİBAL ARILARININ HASTALIKLARININ ÖNLENMESINDE VE TEDAVISINDE UÇUCU YAĞ İÇEREN KOVAN FLAKONLARIPCT/TR2022/051296 Patent
SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULULARVA SALGISINDA BULUNAN PERİTROFİN VE ARONİA MELANOCARPA MEYVESİ KOMBİNASYONUNU İÇEREN FARMASÖTİK BİLEŞİMEP229376684.3Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOKLU SENSÖR TABANLI NON-İNVAZİF KALP-DAMAR YAPISI VE İLİŞKİLİ HASTALIK TESPİTİ SİSTEMİ VE YÖNTEMİPCT/TR2022/051553 Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİDİJİTAL STETOSKOPLAR VE UZAKTAN HASTA TAKİBİ VE YÖNETİMİ İÇİN 
YÖNTEM VE SİSTEM
PCT/TR2022/051616 Patent
MYODİŞ DOSTU PROBİYOTİK PUDİNGPCT/TR2022/051350 Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİTWO HAND GESTURES WITH DEGREE-BASED FINGER MOVEMENTS FOR COMPUTER VISION CONTROLLED ROBOTIC HANDS.PCT/TR2023/50044Patent
ECZACILIK FAKÜLTESİIN-VİVO BİR MODEL OLAN CAENORHABDİTİS ELEGANS ÜZERİNDE YAŞAM 5 SÜRESİNİ UZATAN DOĞAL KAYNAKLI SESKİTERPEN LAKTON: GERMİNOLİDEPCT/TR2022/51702Patent
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇOKLU SENSÖR TABANLI NON-İNVAZİF KALP-DAMAR YAPISI VE İLİŞKİLİ HASTALIK TESPİTİ SİSTEMİ VE YÖNTEMİPCT/2023/50143Patent
TIP FAKÜLTESİA NEW COPPER(II) COMPLEX CONTAINING 5-FLUOROURACIL AND TERPYRIDINE WITH ANTICANCER AND ANTIANGIOGENIC EFFECTSPCT/TR2023/050190 Patent
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESIHİNT YAĞI KAYNAKLI BİYOUYUMLU POLİMER NANOTAŞIYICILAR, BU NANOTAŞIYICILARIN ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İŞLEMİ VE KULLANIMIPCT/2023/051196Patent
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESIZEYTİN YAĞI KAYNAKLI POLİMER NANOTAŞIYICILAR, BU NANOTAŞIYICILARIN ÇEVRE DOSTU ÜRETİM İŞLEMİ VE KULLANIMIPCT/2023/051197Patent
TIP FAKÜLTESİA DE NOVO ANTINEOPLASTIC DRUG DESIGN TO SUPPRESS HEAD, NECK, AND ORAL CANCERPCT/TR2023/051708Patent
TIP FAKÜLTESİDE NOVO NONALCOHOLIC STEATOHEPATITIS INHIBITING DRUG DESIGNPCT/TR2023/051728Patent
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESIHAVA ARAÇLARINDA İRTİFA TESPİTİ SAĞLAYAN KOMPONENTLERDE HATA TESPİTİ İÇİN BİR YÖNTEMPCT/TR2023/051761Patent
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESIA WEARABLE DEVICE AND METHOD FOR SIMULATING SENSATION OF WINDPCT/TR2023/051788Patent
TEMEK BİLİMLERA GAMMA PROBE FOR LOCALIZATION OF SENTINEL LYMPH NODESPCT/2024/50037Patent