İstinye Üniversitesi

Tarihçe

Nisan 2015

İstinye Üniversitesi kuruldu.

Eylül 2016

602 İstinyeli ile Tıp, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim-öğretim yolculuğuna başladı.

Ekim 2016

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlk öğrencilerini kabul etmeye başladı.

Eylül 2017

Eczacılık, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci kabul etmeye başladı.

Nisan 2017

Sağlık alanında fark yaratan ürünler ortaya çıkartan; İSÜ KÖK, İSÜMKAM, İSÜCAN, İSÜ3D ARGE Merkezleri, bilimin sınırlarını genişletme yolunda hizmet vermeye başladı.

Haziran 2017

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği ivme ve gelişmelere paralel olarak; çalışmalarını ekonomi ve dış politika alanlarına yoğunlaştıran İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (EPAM) açıldı.

Haziran 2018

İstinye Üniversitesi ilk mezunlarını verdi: 278 Ön Lisans öğrencisi kep attı. İstinye Üniversitesi’nin eğitim altyapısını ve alanında uzman akademik kadrosu ile katılımcılara fayda sağlamak amacıyla eğitimler düzenleyen İSÜSEM hizmet vermeye başladı.

Yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (TYZAUM) açıldı.

Eylül 2018

Mühendislik Fakültesi’nin de açılmasıyla; 2018-19 akademik yılı 7661 İstinyeli ile başladı.

Ekim 2018

Üretilen bilginin, ürün çıktılarının ve bilimsel projelerin toplum yararına kullanılmasına aracılık eden İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (İSÜ TTO) açıldı.

Ocak 2018

Sosyal Bilimler Enstitüsü Açıldı.

Nisan 2018

Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası kapsamında çok boyutlu alanlarda yoğunlaşarak çalışmalar gerçekleştiren Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜVSAM) açıldı.

Haziran 2019

608 Ön Lisans, 1 Lisans, 52 Enstitü olmak üzere toplam 661 İstinyeli mezun oldu.

Ocak 2020

Medya ve toplum ilişkisini daha sağlıklı hale getirerek kamu yararına yönelik bilgi ve materyal üretilmesini sağlamayı amaçlayan İstinye Üniversitesi Medya Araştırmaları Merkezi (İSÜMED) açıldı.

Haziran 2020

977 Ön Lisans, 179 Lisans, 140 Enstitü olmak üzere toplam 1296 İstinyeli mezun oldu.

Ağustos 2020

İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı.

Haziran 2021

1185 Ön Lisans, 636 Lisans, 81 Enstitü olmak üzere toplam 1902 İstinyeli mezun oldu.

Eylül 2021

İş dünyasının kalbindeki konumuyla üniversite algısına yeni bir soluk getiren İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs, ilk öğrencilerini kabul etti. Fen Bilimleri Enstitüsü açıldı.

Ekim 2021

Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) açıldı

Şubat 2021

Ulusal ve uluslararası seviyede sürdürülebilirlik gelişim politikaları ve eylem planlarıyla ilgili önerilerde bulunmayı hedefleyen İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (IRCOS) açıldı.

Mayıs 2021

Diş Hekimliği ve İletişim Fakültesi açıldı.

Ağustos 2022

Lisansüstü Eğitim Enstitümüz; Fizik Doktora İngilizce, Kimya Doktora İngilizce, Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans (Tezli) ve Veri Bilimi Yüksek Lisans (Tezli) Türkçe Programlarının açılmasıyla büyümesini sürdü.

Ekim 2023

Vadi Ana Yerleşke, Vadi AB Yerleşke ve Vadi Diş Hekimliği Hastanesi Yerleşkeleri açılmış ve eğitime başlanmıştır.