İstinye Üniversitesi

İş Olanakları

İstinye Üniversitesi İnsan Kaynakları olarak, orta ve uzun vadeli insan kaynağı planlaması yapılarak kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda, doğru kişinin doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurmak ve geliştirmektir. Üniversitemizin hedefleri ve kurumsal stratejik planları çerçevesinde, işe uygun idari ve akademik insan gücünün istihdam edilerek, maksimum memnuniyetle görev yapmasına imkan sağlayacak her türlü çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını yasal kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yürütmektir.

İnsan Kaynakları İletişim e-posta: insankaynaklari@istinye.edu.tr