İstinye Üniversitesi

2016-2017 Bahar Dönemi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Ders Programı

İstinye Üniversitesi 2016-2017 Bahar Dönemi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli/Tezsiz)

 

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli T P AKTS Dersi Verecek Öğretim Üyesi Ders Gün ve Saati
HEM 5849 Literatür Tarama ve Makale Değerlendirme Seçmeli 2 0 5 Prof.Dr. Füsun TERZİOĞLU Pazartesi 16:00-18:00
HEM 5007 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 5 Yrd. Doç. Dr. Gülhan KALMUK Pazartesi 18:00-20:00
HEM 5827 Acil ve Travma Hemşireliği Seçmeli 2 0 5 Yrd. Doç.Dr. Sennur K.ŞAHİN Salı 18:00- 20:00
HEM 5901 Seminer Zorunlu 2 0 10 Prof.Dr. Füsun TERZİOĞLU Çarşamba 17:00-18:00
HEM 5814 Doğum ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği- I Zorunlu 3 8 10 Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU Çarşamba 18:00-21:00
HEM 5852 Fizyopatoloji Seçmeli 2 0 5 Prof.Dr. Neriman AKYOLCU Perşembe 18:00-20:00

 

2016-2017 Bahar dönemi dersleri 15 Mart 2017 tarihinde başlayıp 15 Haziran 2017 tarihleri arasındadır.
19-22 Haziran 2017 tarihleri arasında finaller yapılacaktır.
Dersler Cevizlibağ-Topkapı yerleşkesinde yapılacaktır.

Ders İçerikleri

Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Ayrıca Araştırma yöntembiliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi programı hakkında bilgi vermektir.

Doğum ve Doğum eylemi, doğum sonu dönem konusunda bilgi ve beceri sahibi olma, olumsuz etkileyen faktörler ve bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik konularda bilinçlendirmek, mesleki faaliyetlerde beceri kazandırabilmektir. Mesleki faaliyetlerde beceri kazandırmak için gerekli olacak teorik ve uygulama becerilerinin ders ve hastane ortamında kazandırılması, belirlenen konulara son yeniliklerin incelenmesi ve ülkemizdeki uygulamaların değerlendirilmesidir.

Bu derste insanların hastalıklara yanıtlarında belirli fizyopatolojik fenomenleri açıklayabilmektir. Yara iyileşmesi ve fizyopatolojik durumlar, yara iyileşmesi ve fizyopatolojik durumlar, immün sistem fizyolojisi ve fizyopatolojisi, immün sistem fizyolojisi ve fizyopatolojisi, uyku fizyolojisi ve fizyopatolojisi, uyku fizyolojisi ve fizyopatolojisi, yorgunluk yeme bozuklukları yeme bozuklukları, yaşam bulguları, hücrede bozulma: kanser fizyopatoloji konularını içermektedir.

Acil bakıma ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, kazazedenin ilk yardım girişiminin yapılabilmesi ve acil bakımının yürütülmesi, homeostazisin sürdürülmesi için gerekli olacak teorik ve uygulama becerileri içerir.

Dünyada ve ülkemizde yenidoğan sağlığının durumu, yenidoğan ünitelerinin oraganizasyonu, yenidoğanda farmakolojik ilkeler ve ilaç uygulamaları, embriyonel ve fetal gelişim, uterus dışı adaptasyonu ile doğum odasında ilk yardım, yenidoğan değerlendirilmesi, normal yenidoğanın hemşirelik bakımı, yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi, yüksek riskli yenidoğanlar ve bakımı, yenidoğan hastalıkları ve bakımı dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda öğrenci, yenidoğanın değerlendirebilme, sorunların saptayabilme ve gerekli bakımın yenidoğanı ve ailesini birlikte bütüncül bir yaklaşım ile ele alarak uygulayabilme becerisi kazanır.

Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, öğretim planının hazırlanması, sunum teknikleri, yetişkin eğitimi, olumlu eğitim atmosferi oluşturulması, örnek bir konu sunumu ve sunumun değerlendirilmesini içerir.

Alanında yayınlanmış olan basılı dergi ve kitaplara ulaşma, literatür tarama, ulusal ve uluslararası veri tabanlarını kullanma, ulaşılan bilgi kaynaklarını kritik etme ve değerlendirme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.