İstinye Üniversitesi

2018-2019 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu

Neden İstinye Üniversitesi?
Prof. Dr. Melih BULU
Rektör

Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?
Emel TARAKÇI
Uzman Yardımcısı - ÖKİD

 

#istinyeli'ler Gözünden Yatay Geçiş?

 

Yatay Geçiş Başvur

Yatay Geçiş Başvurularımız 9 Ocak 2019 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler aşağıda belirtilen burslardan sadece birinden yararlanabilirler. Birden fazla burs kazanan öğrencilere en yüksek olan uygulanır.

 

Kardeş Bursu: İstinye Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl, her kardeş için %5 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır.
Şehit ve Gazi Çocukları Bursu: Şehit ve Gazi çocuklarına önlisans, lisans programları öğrenim ücretlerinde (tam burslu kontenjanlar hariç) ek %25 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır. Burstan yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Yemek Bursu: Tam Burslu kontenjandan yerleştirilen öğrencilerimize öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak 9 ay yemek bursu verilir.
Tıp Fakültesi ilk 15.000 Bursu: Tıp Fakültesine %25 burslu yerleşip Yerleştiği puan türünden Türkiye genelinde ilk 15.000'inci başarı sırasında olanlara ödeyeceği tutar üzerinden %25 ek burs verilir.
Derece Bursu: Yerleştiği puan türünden Türkiye genelinde başarı sırasında;

 • ilk 100 içinde yer alan öğrencilere normal eğitim süresince yılda 8 ay 3.000 TL.
 • İlk 101-300 içinde yer alan öğrencilere normal eğitim süresince yılda 8 ay 2.000 TL. burs sağlanır.

Öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ödemesi gereken tutarın %50’ini aşamaz. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

 

1. ÖSYS Türkiye Başarı Sırası Bursu

2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşenlerin, yerleştikleri puan türündeki Türkiye başarı sıralarına göre, Ekim- Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde verilen nakdi ve ayni yardımlardır. Kapsam aşağıda belirtilmiştir:

Burs  Yerleştirme Puanına Göre Türkiye Başarı Sırası
     1-100  101-500  501-1.000  1.001-2.000  2.001-5.000
Cep Harçlığı (Aylık)     3.500 TL  2.250 TL  1.750 TL  1.250 TL  1.000 TL
Yurt / Ulaşım Desteği  1.000 TL /ay  1.000 TL /ay  1.000 TL /ay  1.000 TL /ay  1.000 TL /ay
150 TL/ay  150 TL/ay  150 TL/ay  150 TL/ay  150 TL/ay
Öğle Yemeği Desteği            
Ders Kitabı Desteği (Yıllık)    500 TL  500 TL  500 TL  500 TL  500 TL
Notebook Bilgisayar Desteği (Bir kez)           

 

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi:

 

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

 

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

 

2. Okul Birinciliği Bursu

Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan 2017 senesinde birincilikle mezun olup İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına 2017 ÖSYS ile yerleşenlere verilen burslardır. Ekim - Mayıs arasındaki 8 aylık dönemde öğrenciye aylık 300 TL nakdi yardımda bulunulur. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

 

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

 

3. IB/ABITUR/BAKALORYA/MATURA/MATURITA Başarı Bursu

Uluslararası eğitim programları uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olup 2017 ÖSYS sonucuna göre İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlerden

 • IB Notu 36 ve daha iyi olanlara
 • Abitur Puanı 2,7 ve daha iyi olanlara
 • Fransız Bakalorya Diploma notu 15 ve daha iyi olanlara
 • Avusturya Matura Diploma notu 2,0 ve daha iyi olanlar

    İtalyan Maturita Diploma notu 80 ve daha iyi olanlara verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.

 

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir, Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Önlisans programları için dört yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

 

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

 

4. TEOG Yıldız Lise Bursu

a. Devlet Liseleri

Milli Eğitim Bakanlığı e-Okul Sistemi’nde 2016 TEOG EDP Yüzelik Dilim sırası 1 ve daha iyi olan anadolu/fen/sosyal bilimler liselerinden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

b. Özel Liseler

2016 TEOG taban puanları da dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen özel liselerden mezun olan ve İstinye Üniversitesi’nin lisans ve önlisans programlarına yerleşenlere verilen burstur. Liste için tıklayınız.

Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %20’si kadardır.

Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca devam eder. Normal öğretim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

Önlisans programları için dört yarıyıl;

 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Bu burslar öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre her akademik yılın bahar yarıyılı sonunda değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’sunun 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşmesi durumunda kesilir ve hiç bir koşulda yeniden başlamaz.

 

5. Şehit Yakınları ile Malul Gazi ve Yakınları Bursu

Resmi Kurumlar tarafından düzenlenmiş belgeler ve raporların ibra edilmesi kaydı ile 2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına yerleşen şehit eşleri ve çocukları ile malul gazilere, eşlerine ve çocuklarına verilen burstur. Burs öğrencinin ödemesi gereken tutarın %50’si kadardır.

Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Bu burs öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

 

6. Aile İndirimi

Tüm önlisans ve lisans programlarda geçerli olmak üzere İstinye Üniversitesi’ne 2017 ÖSYS ile yerleşen ve birinci derece yakınları ve kardeşleri İSÜ’de öğrenci olanlara verilen indirimdir. Aile fertlerinin ödemesi gereken tutarlar üzerinden her birine %10 indirim uygulanır. Bu burslar normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

 

7. Personel ve Yakınları İndirimi

2017 ÖSYS ile İstinye Üniversitesi’ndeki önlisans ve lisans programlarına yerleşen ve İstinye Üniversitesi ya da MLP Care Grubu’nda tam gün esasına göre bir yıldan uzun süredir çalışmakta olanlara ve birinci dereceden yakınlarına, ödemeleri gereken tutar üzerinden %25 oranında indirim uygulanır.

Bu indirim normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresinin aşılması durumunda kesilir. Normal öğrenim süresi :

 • Önlisans programları için 4 yarıyıl;
 • Tıp programı için 12 yarıyıl
 • Eczacılık programı için 10 yarıyıl
 • Diğer lisans programları için 8 yarıyıldır

 

Emeklilik hariç olmak üzere kurumdan ayrılan veya görevine son verilen personel/yakınları, izleyen yarıyıldan itibaren indirim hakkından yararlanamaz.

Bu indirim öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre kesilmez.

Öğrencinin alabileceği burs ve indirimlerin toplamı, ödemesi gereken tutarın %35’ini aşamaz.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre İSÜ’de öğrenci iken uzaklaştırma cezası alan öğrenciye verilmiş tüm burs ve indirim hakları ortadan kalkar.

 

2018 Girişliler için İstinye Üniversitesi Ek Burs Olanakları

Peşin Ödeme (%5 İndirim Uygulanır)
Kredi Kartı (Tek Çekim): Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.
Havale – EFT: Üniversitemize ait aşağıda detayları verilmiş olan banka hesabına Öğrenci Adı Soyadı ve Bölümü açıklamasıyla havale ya da EFT yoluyla ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz:

 İstinye Üniversitesi
Fibabanka Merkez Şubesi
IBAN : TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14
 

 

Taksitli Ödeme

Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme: Anlaşmalı bankalarımıza ait mobil pos makineleri ile Topkapı Kampüsümüz’de kredi kartı ile taksitli ödeme yapılabilecektir. Toplam taksit sayısı üç (3) ayı geçemeyecektir. Üniversitemizde Mail Order sistemi kullanılmamaktadır.

Kredi Kartı Ödemeleri-Anlaşmalı Bankalarımız

 • Denizbank
 • Garanti
 • Yapı ve Kredi
 • Akbank
 • İş bankası
 • Halkbank
 • Finansbank
 • Türkiye Finans
 • TEB

 

Fibabanka Kredili Mevduat Hesabı (KMH) İle Taksitli Ödeme

KMH Fibabanka tarafından başvuran kişi hesabına tanımlanan limit doğrultusunda kullandırılan taksitli bir kredi türüdür. Kişi her ay taksit tutarını kendi banka hesabına yatırarak okul ödemesini gerçekleştirir. Banka ilgili taksit tutarını başvuran kişi hesabından çekerek 2 gün sonrasında üniversite hesabına yatırır.Vadesinde yapılan ödemeler için herhangi bir faiz alınmamaktadır. Gecikmeli yapılan ödemelerde ise bankanın belirlemiş olduğu gecikme faizi uygulanır.Yatay geçiş dönemlerinde taksit sayısı bir peşin 2 taksit olacaktır. Taksit ödeme tarihi her ayın 3’ ü yada 19’u olarak belirlenecektir. Krediyi kullanacak olan kişi (anne, baba, arkadaş veya akraba vb. 3.şahıslar) kimliğiyle birlikte kendilerine en yakın Fibabanka şubesinden (liste için tılkayınız) başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

 

Yatay Geçiş Yapacaklar İçin Başvuru Evrak Listesi

 • Kayıtlı olduğu programa yerleştiğinizi gösteren ÖSYS yerleştirme belgesi (internet çıktısı) Tıklayınız
 • ÖSYM YGS-LYS sonucu (internet çıktısı) Tıklayınız
 • Öğrenci Belgesi (En geç 10 gün önce alınmış, disiplin cezası bilgisi de içermelidir) Tıklayınız
 • Transkript (Not Dökümü)
 • Onaylı Ders içerikleri (Muafiyet ve intibak için kullanılır)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Lise diploma fotokopisi

 

Araştırma üniversitesi olma ve bilimin ışığında akademik dünyaya yol gösterme vizyonuyla yola çıkan İstinye Üniversitesi; ‘’Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" hastanelerini bünyesinde bulunduran MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından kurulmuştur. İstanbul Avrupa Yakası’nda, kentin her bölgesine erişimin kolaylıkla sağlandığı merkezi konumuyla 50.000 m2 kapalı, 4000 m2 açık alana kurulu olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü; öğrencilerine akademik, kültürel ve teknolojik anlamda sayısız olanaklara sahip bir yaşam alanı sunmaktadır. 94 derslik, 63 laboratuvar, 3 bilgisayar laboratuvarı, 4 mimarlık atölyesi ile birlikte sosyal, sportif ve kültürel faaliyet alanlarına sahip olan İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, bünyesinde yarattığı girişimcilik ve üniversite iklimi ile öğrencilerine cazip imkanlar sağlamaktadır.

 

Bilim ve araştırma merkezi olma vizyonu doğrultusunda bilimin sınırlarını genişletmeyi hedefleyen İstinye Üniversitesi, bilimsel gelişmelerden edinilen bulguları toplumun refahı için uygulamaya geçirmeyi ve topluma erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Alanında lider akademik kadrosu, gerçekleştirdiği AR-GE yatırımları, laboratuvarları, kuluçka merkezi, uluslararası alanda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları ve iş birlikleriyle 21.yüzyılın bilgisini üretme hedefinde ilerleyen İstinye Üniversitesi, İngilizce bölümleriyle büyümeyi ve gelişmeyi sürdürmektedir.

 

Tüm eğitim süreçlerinde öğrencisini odak noktaya alan İstinye Üniversitesi; öğretim ve araştırma süreçlerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunmaktadır. Araştırma, planlama, eğitim ve öğretimde insani değerleri temel dayanak noktası alan İstinye Üniversitesi, 10 maddeden oluşan İstinyelilik Manifestosu ve manifesto içeriği ekseninde gerçekleştirilen etkinliklerle edinilen NONA- İstinyelilik Diploması ile ülkemiz insanı başta olmak üzere tüm insanlığa katkıda bulunma sorumluluğu taşıyan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve çözümlemeye duyarlı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, bilimsel etik değerlere uyan, üretken, aydın, lider ve her alanda rekabetçi bireylerin yetişmesine katkıda bulunacak üniversite öğrencileri yetiştirmektedir.

Yatay geçişle, eğitim dili İngilizce olan programlara kabul edilen öğrenciler, İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan İSTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) ‘e girmek ve geçer not almak zorundadır. Yatay geçiş süresi boyunca İSTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

 Yatay Geçiş Öğrencileri için İSTEP (İngilizce Yeterlilik Sınavı) tarihleri ve saatleri:

 • 16 Ocak Çarşamba günü saat 11:00
 • 23 Ocak Çarşamba günü saat 11:00
 • 30 Ocak Çarşamba günü saat 11:00
 • 6 Şubat Çarşamba günü saat 11:00

Yer: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü

Not: Sınav süresi 1 saattir. Sınav dilbilgisi, kelime, okuma-anlama ve yazma becerilerini ölçmektedir. 

Muafiyet için kabul edilen diğer sınavlar ve şartları:

 • IELTS Academic Overall: 6,5 (Writing: 6,5 koşuluyla)
 • TOEFL IBT Overrall: 85 (Writing: 25 koşuluyla)

Not: Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.

Sıkça Sorulan Sorular

Gerek ortalama ile gerekse merkezi puan ile devlet üniversitelerinden vakıf üniversitelerine veya vakıf üniversitelerinden devlet üniversitelerine geçiş şartları sağladığınız sürece kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirsiniz.

İlgili YÖK yönetmeliğine göre yatay geçiş yapanlar tüm burs haklarını kaybederler. Ancak üniversiteler kendi belirledikleri kriterlerde yatay geçiş ile gelenlere burs verebilirler. İstinye Üniversitesi öğrenci dostu bir üniversitedir. ÖSYM puanları dikkate alınarak yatay geçiş ile gelen öğrencilerine %25, %50, %100 burs imkanı sunmaktadır.

Hayır, başvuru yapmak için herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Birden fazla programa ve üniversiteye başvuruda yapabilirsiniz. Birden fazla programdan kabul de alabilirsiniz. Kesin kaydınızı yapmadığınız sürece size bir zararı olmaz. Kaydınız mevcut programınızda kalır. Kayıtlı olduğunuz üniversitenin size yatay geçiş başvurusu yaptınız ve kabul edildiniz diye bir yaptırımı söz konusu olamaz.

Yatay geçişler için başvuru sınırlaması olmaz. Ancak başvuru sayısı, kontenjandan daha fazla ise bu durumda, not/puan sıralaması dikkate alınarak eleme yapılır.

Yatay geçiş takvimi her üniversitenin akademik takviminde yer alır. İstinye Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi yatay geçiş başvuruları 09 Ocak 2019 tarihinde başlamaktadır.

Ortalama ile birden çok kez yatay geçiş yapabilirsiniz. Merkezi puan ile öğrencilik yaşamınız boyunca sadece bir kez yatay geçiş yapabilirsiniz. 

Merkezi puan ile, hazırlık sınıfı dahil her sınıfa yatay geçiş yapabilirsiniz. Not ortalaması ile yatay geçişte ise kısıtlar vardır: Önlisans programlarında en erken 2. Yarıyıl ya da 3. Yarıyıl başlarında yatay geçiş yapabilirsiniz, 4. Yarıyıl başında yatay geçiş yapamazsınız. Lisans programları için ise en erken 3. Yarıyıl başında, en geç ise 6. Yarıyıl başında yatay geçiş yapılabilir.

Disiplin cezası almanız yatay geçiş yapmanızı engellemez. Lakin sağlanacak burs oranında disiplin durumu dikkate alınır.

Kayıt dondurmuş olmanız veya başarısız olmanız yatay geçiş için engel teşkil etmez. Ortalamayı ve ilgili sınıf için dersleri başardığınız sürece başvurunuz değerlendirilir. Başarısız olanlar için de merkezi puan ile yatay geçiş imkanı da bulunmaktadır.

Yatay geçişlerde farklı bir programa da gelseniz daha önce aldığınız dersler değerlendirilip uygun olanlar muaf edilir. Notları ile ortalamaya dahil edilir. Geçiş yaptığınız programda o dersleri tekrar almazsınız.

Bahar döneminde yatay geçiş yapanlar önceki üniversitelerine sadece güz döneminin ücretini öderler. Okumadığı dönemin ücretini ödemezler. Bunun için YÖK kararı bulunmaktadır. Üniversitenize bu YÖK kararına dayanarak bir dilekçe ile başvuru yaptığınızda ücret iadesi talebinde bulunabilirsiniz.

Evet yapabilirsiniz. Kayıt yenileseniz de yatay geçiş ile bir başka üniversiteye geçiş yapabilirsiniz. Ödediğiniz dönem ücretini de yine ilgili YÖK kararını referans göstererek talep edebilirsiniz.

Hayır değildir. Bir önceki üniversitenizde başarısız veya şartlı olduğunuz dersler yatay geçiş yapmanıza engel teşkil etmez.

Üniversitemize yatay geçiş ile gelen öğrenciler yalnızca eğitim ücretini öder. Ders içerikleri ve transkript üzerinde yapılan intibak değerlendirmesi sonucunda alttan alınması gereken dersler söz konusu olduğunda, öğrenciden eğitim ücreti dışında ekstra bir ücret talep edilmez.

Başvuru için üniversiteye gelmenize gerek yok. Güncel irtibat numaranızı bıraktığınız taktirde tecrübeli yatay geçiş danışmanlarımız sizleri arayarak gerekli işlemler hakkında bilgi verebilecek ve evraklarınızı elektronik ortamdan gönderebileceksiniz.

İngilizce Programlara kabul edilen öğrenciler, İstinye Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılan Muafiyet Sınavına girmek ve geçer not almak zorundadır. Yatay Geçiş süresi boyunca Muafiyet Sınavları yapılacaktır.

Ayrıca, aşağıda belirtilmiş sınavlardan, gerekli sonuç belgelerini ilan edilen tarihte teslim eden öğrenciler İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf sayılırlar.

IELTS Academic Overall: 6,5 (Writing: 6,5 koşuluyla)

TOFEL IBT Overrall: 85 (Writing: 25 koşuluyla)

Not: Bu belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıldır. Süresi geçmiş belgeler kabul edilmez.