İstinye Üniversitesi

2019-2020 Bahar Yarıyılı-Çift Anadal / Yandal Başvuru Şartları

Değerli Öğrenciler,
2019-2020 Bahar Yarıyılı Çift Anadal / Yandal Programlarına başvurular, 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Öğrenci Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne (ÖKİD) yapılacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimiz ÖKİD’e başvurarak formu doldurmaları gerekmektedir. Posta yada e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çift Anadal Kontenjanları için tıklayınız.

Çift Anadal yapılabilecek bölümler / programlar için tıklayınız.

Başvuru Takvimi

Başvurular                          : 03-07 Şubat 2020 

Değerlendirme                 : 10 Şubat 2020

Kazananların İlanı            : 11 Şubat 2020

Kesin Kayıt                         : 12-13 Şubat 2020

Yedek Kayıt                        : 14 Şubat 2020

 

Başvuru Yapacak Adayların Aşağıdaki Şartları Sağlaması Gerekir

ÇAP

-Lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 3.00/4.00 olması,

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması,

-Sınıfın %20’lik başarı diliminin içinde olunması,

-Yüzde %20’lik başarı diliminin sağlanamaması durumunda, başvuru yapılan programın ilgili yıl için        puan türünden taban puanının sağlanması,

-Mühendislik Programları ile Mimarlık Programına başvurularda ilgili puan türünde başarı sırasının da sağlanması gerekir.

-İngilizce programlara başvurularda dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekir.

YANDAL

-En erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

-Genel not ortalaması 2.50/4.00 olması,

-Başvuru sırasına kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir.

Başvuru Evrakları

-Başvuru Formu,

-Transkript,

-YKS/ÖSYS Sonuç Belgesi