İstinye Üniversitesi

2021-22 Eğitim Öğretim Döneminde Yüz Yüze Eğitim Süreci

İSÜ Ailesinin Değerli Öğrencileri,

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı 11 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. (Tıp Fakültesi hariç) Mevcut pandemi koşullarında üniversitemiz senatosunun aldığı karar neticesinde “yüz yüze eğitimin ağırlıklı olacağı” bir eğitim modeli uygulanacaktır. YÖK’ün önerdiği oranlar doğrultusunda teorik dersler ile tüm uygulama-pratik-laboratuvar dersleri pandemi koşullarına uygun fiziki koşullarda gruplara ayrılarak yapılacaktır. Ayrıntılı ders programları ilgili Fakülte Dekanlıkları, Enstitü ve MYO Müdürlükleri ve Hazırlık Okulunca duyurulacaktır.

Mevcut pandemi koşullarında eğitim-öğretimin yüz yüze olan kısmının aksamaması için mevcut bilimsel verilerin ışığında, devletimizin aldığı kararlar ve yayınladığı genelgeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu noktada; devletimizin -12 yıllık temel eğitim sistemi dahil olmak üzere- uyguladığı kurala göre hareket ederek aşı olmayan öğrencilerimizden haftada 2 kez PCR testi isteyeceğiz.

Heyecanla kampüslere dönmeye hazırlandığımız bu dönemde öğrencilerimizin aşılanma süreçlerinin tamamlanmış veya devam ediyor olması büyük önem taşımaktadır; tüm öğrencilerimizin gereken hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur.

 İstinye Üniversitesi Rektörlüğü