İstinye Üniversitesi

Akademisyenlerimiz 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi’nde Yer Alacak.

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal KARAÖZ, Eczacılık fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah OLGUN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda ELMACIOĞLU ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz SAĞLAM, 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek ve başkanlığını İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ’nün üstleneceği 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi’nde konuşmacı olarak yer alacak.

1