İstinye Üniversitesi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketı

Sevgili Öğrencimiz,

Bu anket, 2020-2021 akademik yılı güz yarı yılında aldığınız dersler ve öğretim elemanlarınız ile ilgili görüşlerinizi almak ve değerlendirmek için yapılmaktadır.
Bu nedenle, ankete vereceğiniz cevaplar ile yorumlarınız büyük önem taşımaktadır.
Anketten elde edilen bilgiler, Üniversitemizin eğitim-öğretim kalite sistemi çalışmalarında değerlendirilecektir.

Ankete katılımınız için çok teşekkür ederiz.
 

https://ois.istinye.edu.tr/