İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, Uluslararası Kök Hücre Akademisinde ISCA Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Kök Hücre çalışmaları ile ilgili dünyada önemli bir referans merkezi olan, ISCA (International Stem Cell Academy) Uluslararası Kök Hücre Akademisinde İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Erdal Karaöz, Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

ISCA dünyada yapılan kök hücre ile ilgili önemli çalışmaların ve klinik bulguların paylaşılarak yayınlandığı, workshop, seminer ve eğitimlerin düzenlendiği, bu alana yön veren dünyanın çeşitli ülkelerdeki bilim insanlarının bir araya gelerek çalışmalarını sunduğu bir platformdur.

Amacı farklı enstitü, hastane ve üniversite gibi kuruluşları bir araya getirerek, kök hücre ile ilgili önemli çalışmalara öncülük ederek Dünyaya duyurmak olmasının yanı sıra, ISCA Danışma Kurulu, bilimsel programlar ve araştırmalara da stratejik olarak rehberlik etmektedir.