İstinye Üniversitesi

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların evrakları başvuru süresi içerisinde Üniversitemizin insan kaynaklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No:9 Cevizlibağ - Topkapı/İSTANBUL

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL UNVAN ANABİLİM DALI/PROGRAM UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR KADRO SAYISI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Profesör İşletme Bankacılık, Finans ve Muhasebe alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak 1

 

Profesörlük Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3. Yayın Listesi
 4. İki adet vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus cüzdanı örneği
 6. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ve Doçentlik belgesi (Noter Onaylı)
 7. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (ayrılmış olanlarda) kurumlarından alacakları hizmet belgesi
 8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD

AÇIKLAMALAR:

 1. İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 2. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacaktır.
 3. Geç teslim edilen ve eksik evrakı bulunan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Kadroya müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan İstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.