İstinye Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanımızın Adaylara Mesajı

Burası Üniversite... Keşfet Kendini!...
En tecrübesiz zamanlarında zorlu sınavlardan geçen, geleceklerini bu sınavlardan aldıkları puanlara göre belirlemek zorunda olan gençler… 

İstinye Üniversitesi olarak hedeflerimizi ve sloganımızı belirlerken öncelikle gençlerimizin karşı karşıya olduğu bu zor süreçleri gözümüzün önüne getirdik. Bu yarışın içinde verdikleri mücadelede kendilerini tanımaya zaman ayıramıyor, haliyle hangi yolda ilerleyeceklerine de bilinçli bir şekilde karar veremiyorlardı... Bu tespitten yola çıkarak gençlerin kendilerini keşfetmesi için en doğru yerin, eğitim alacakları üniversite olacağına inandık. 

Bunca yıllık hayat tecrübem ışığında söyleyebilirim ki, doğru bir tercih ile, üniversite, bireyin kendisini tanıması, sınırlarını fark edebilmesi ve yeteneklerini geliştirebilmesi için en doğru yer. İşte bu nedenle, gençler üniversite ve bölüm tercihi yaparken puan hesabından bir adım ilerisini düşünerek kendilerini tanımalarına ve gerçekleştirmelerine imkan sağlayabilecek bir “üniversite” tercih etmeliler. Çünkü yetişkinlikte sahip olunabilecek başarı, özgüven ve mutluluk, ancak kendini tanımakla mümkün olabilir. 

İşte biz de üniversitemizi öğrencilerimize kendilerini her yönüyle tanıma, keşfetme imkanı sağlamayı hedefleyerek kurduk. Bunu sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde tarihi, kültürü, bugünü ve yarını anlamaya olanak sunan bir vizyon ortaya koyduk. 

Biliyoruz ki eğitim bilimsel temelinin yanı sıra, bireyi geliştiren kültürel ortamı, sosyal çevresi ve yeni fikirlere açtığı kapılarla şekillenir. Gençlerin mezun olduğu üniversite onun kimliğinin bir parçası haline gelir.

img

Bu nedenle en büyük arzumuz, az önce bahsettiğim İstinye Üniversitesi yaklaşımını benimsemeniz ve hem bugün hem gelecekte “İstinyeli” olmaktan gurur duymanız. 

İstinye Üniversitesi’ni kurarken; ezberci sistemden uzak durmayı, bilimin ışığında akademik dünyaya yol gösterici olarak ilerlemeyi, üst düzey bilgi üretmeyi ve bilimin sınırlarını genişletmeyi amaç edindik. Bunun yanı sıra toplumsal gelişime katkı sağlayan, fark yaratan ve en önemlisi sorgulayıp araştırmayı önceliklendiren, nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçladık. 

Çünkü bizim için eğitim okul sıralarında oturarak edinilen bilgilerden ibaret değil. Eğitim, hayat boyu süren bir yaşam biçimi. İşte biz, yolu burayla kesişen tüm gençlerin bu yaşam biçimini benimsemesini hedefliyoruz. Bilim üretimi kadar düşüncenin gelişimine katkı sağlayan kültürel ve sosyal alanları desteklerken de çok okuyan ve araştıran, kendi kararlarını alabilecek donanıma sahip, bulunduğu her zeminde nitelikleri ile öne çıkan bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bireyi ve toplumu geliştiren, öğrenmeyi önceleyen eğitim anlayışıdır. Biz öğrenmenin bir “mutluluk” olduğunu biliyoruz ve nitelikli bir eğitim sürecinin bu duyguyla gerçekleşebileceğine inanıyoruz. 

Geleceğe miras olarak bırakabileceğimiz bir kurum kültürü oluşturmak için seferber olduk. Eğitimi sadece bireyin değil toplumun gelişiminin de temel unsuru olarak görüyoruz. 

Biz, İstinye Üniversitesi olarak tüm bu vizyon ve yaklaşımımızla, üniversite isminin hakkını vermek iddiasıyla, “Burası üniversite…” diyoruz. 

“İstinyeli” farklıdır, çünkü keşfeder 

İstinye Üniversitesi’nden bahsederken sık sık “İstinyeli” olmaktan bahsediyoruz. Kimdir “İstinyeli”? 

“İstinyeli” toplumu için çalışır. Geleceğe giden yolda, geldiği yeri bilen, gideceği hedefe odaklı, iz bırakacak adımlarla ilerler. Bu yolun bıkmadan usanmadan kararlı bir şekilde çalışmaktan geçtiğini bilir. Medeniyet inşa etmenin yerelden evrensele insanlık değerlerine sahip çıkmanın yanı sıra akıl ve bilim perspektifinde çalışmakla mümkün olacağına inanır. 

“İstinyeli” rekabeti kendine ilke edinir. Rekabet ettikçe güçleneceğini, gelişeceğini bilir. Liderlerin topluma yön verdiklerinin bilincindedir. Liderlik özelliğini geliştirebilmek için var gücüyle uğraşır. 

Stratejik düşünmenin önemini ve bunun için en büyük güç kaynağının bilgi olduğunu bilir. Zorlukları stratejik teknikler ile aşar. 

Takım ruhuyla çalışır; uyumlu, duyarlı ve her daim saygılıdır. Bir İstinyeli kendini bu özellikler doğrultusunda geliştirir ve gerçekleştirir. O her yönüyle bir kaşiftir. 

Üniversiteler; var oldukları toplumun kültürünü, değerlerini tarihini tanımadan, onu geleceğe taşıyacak bir eğitimi yapılandıramazlar. Bunu hedeflemeyen bir kurumun ise üniversite olma seviyesine çıkabileceğine inanmıyorum. Bu nedenle İstinye Üniversitesi’nde içinde bulunduğumuz toplumun değerlerini bildiği kadar geleceğin dünyasından haberdar bir üniversiteli kimliğinin hakkını vermek de en önemli önceliklerimizden biri. 

Bunu yaparken de gençlerimizin alan eğitimlerinin yanı sıra yaşadıkları dünyayı kavramalarına elverecek bir akademik beceriye sahip olmalarını önemsiyoruz. 

Eğitim süreci boyunca gençlerin yaşamlarında tutunabilmek için ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, hayal gücü, farkındalık, merak, özen, sorumluluk ve muhakeme gibi temel güdülerini destekliyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin sadece kendi alanlarında değil, farklı alanlarda da fikirlerinin değer bulduğu bir eğitim ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu yolda bütün bilgi ve becerilerini ortaya koymaya istekli saygıdeğer hocalarımız, akademik ve idari yönetimimizle hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Hepimiz, tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz. 

Bizim hedeflerimiz elbette hiç bitmeyecek, geçmişten aldığımız güçle hep ileriye bakarak kendimizi yenileyeceğiz. Bunu yaparken de ülkemizin değerlerini sizlere aktarmayı ve geleceği bu şuurun üzerine kurmayı kendimiz için en temel vazife kabul ettiğimizi bilmenizi isterim. İstinye Üniversitesi benim için ülkemize daha iyi bir gelecek ve daha kaliteli nesiller bırakmak adına atılmış büyük bir adımdır. 

Saygı ve sevgilerimle,

Muharrem Usta
İstinye Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı