İstinye Üniversitesi

Türkiye'nin İlk Sağlık Odaklı Teknokentini İstinye Üniversitesi Kuruyor

İstinye ve Sağlık Bilimleri Üniversitelerinin işbirliğiyle Türkiye nin ilk gerçek anlamda "SAĞLIK TEKNOPARKI" kuruluyor.

Günümüzde bir ülkenin evrensel boyutta rekabet edebilirlik düzeyi, o ülkenin bilgiyi kullanmaktan ziyade "bilgiyi üretebilme kapasitesi" ve bu bağlamda bu bilgiyi üretebilecek araştırmacı ve teknolojik alt yapı kapasitesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten İstinye Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Erdal Karaöz, yeni bilgi ile teknolojik uygulamaların aynı çatı altında toplandığı Üniversite-Sanayi İş Birliği Modelinin, ülkelerin teknoloji tabanlı kalkınmasına doğrudan etkileri kanıtlanmış dünya çapında bir model olduğunu belirtmiştir.

Bu kapsamda, T.C.Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne kuruluş başvurusu yapan İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Pendik Belediyesi, Vakıflar Bankası ve MÜSİAD'dan oluşan konsorsiyumun işbirliği ile kurulacak olan "Sağlık Teknoparkı" ile ülkemiz ve dünyanın gelecekteki gereksinimleri doğrultusunda sağlık alanında farklı bilim disiplinlerini içeren bir ekosistem oluşturulacaktır. Bu ekosistem içerisinde, İstinye Üniversitesi'nin halihazırda önemli bilimsel ve teknik olarak Ar-Ge yatırımında bulunduğu kök hücre, hücresel immunoterapi, doku-organ mühendisliği, üç boyutlu tıbbi ve endüstriyel tasarım, kanser ilaç geliştirme, kişiye özgün tedavi ve mikrobiyata başta olma üzere birçok alanda faaliyet gösterilecektir. Bu amaçla, Sağlık Teknoparkı'nda, sağlık ve yaşam bilimleri alanlarında araştırma, geliştirme ve inovasyon üzerinde çalışan firmalar bulunacaktır.