İstinye Üniversitesi

1 Aydınlatma Tasarımı

1 Aydınlatma Tasarımı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_1Ayd%C4%B1nlatmaTasar%C4%B1m%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 202

İç Mimarlık Çevre Tasarımı Bölümü ve MK İllumination tarafından düzenlenen aydınlatma elemanı tasarımı çalıştayına davetlisiniz.