İstinye Üniversitesi

100. Yıl Etkinlikleri "Cumhuriyet Mimarlığı Sergisi"

100. Yıl Etkinlikleri "Cumhuriyet Mimarlığı Sergisi"
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2023-10/%C4%B0S%C3%9C_Cumhuriyetin-100.-Y%C4%B1lEtkinli%C4%9Fi-D%C3%BCzenlenebilir-Poster50x70cm-3%20ab%20-%20Mimarl%C4%B1k-Listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Online

Değerli İstinyeliler,

Sergi: 1923-2023 yılları arasında Türkiye’de öne çıkan mimarlar ve mimarlıklar

Cumhuriyet Mimarlığı sergisi, 1923’ten günümüze kadar öne çıkan mimarlıkları dünyada mimarlık düşüncesinin dönüşümüyle birlikte ele alıyor.

1920’ler, hem Türkiye’de hem dünyada kent, toplum ve sosyal yaşamda sayısız değişim içeriyor. 20.yüzyıla ve günümüze mimarlık üzerinden bakmak, politik ve toplumsal değişimlere cevap olarak yaratıcı düşüncenin dönüşümünü bize gösteriyor.

Sergi, İstinye Mimarlık bölümünün hazırladığı kürasyonla, istinyemimarlik.com adresinden dijital olarak erişilebilir.

 

100. Yıl Etkinlikleri "Cumhuriyet Mimarlığı Sergisi"