İstinye Üniversitesi

Alternatif Ekonomi Arayışı

Alternatif Ekonomi Arayışı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-07/Etkinlik_Afis_AlternatifEkonomiAray%C4%B1%C5%9F%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası

Ekonomi, Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri tarafından düzenlenen seminere davetlisiniz.