İstinye Üniversitesi

Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar ve Önleme Çabaları

Bilimsel Araştırmalarda Etik Dışı Davranışlar ve Önleme Çabaları
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2018-12/Etkinlik_Afis_Disiplinlerarasi_04_01_%20TANJU%20list%20imageHOCAB%C4%B0L%C4%B0MSELARA%C5%9ETIRMALARDAET%C4%B0KDI%C5%9EI_afis%20-%20Kopya%20-%20Kopya_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2