İstinye Üniversitesi

Çocuklar için Modüler Mekan Çözümleri Yarışması

Çocuklar için Modüler Mekan Çözümleri Yarışması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_%C3%87ocuklari%C3%A7inMod%C3%BClerMekan%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleriYar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

Çocuklar için Modüler Mekan Çözümleri Yarışması

Yarışmaya dair içerik için tıklayınız.