İstinye Üniversitesi

Covid-19 Öncesi ve Sonrası

Covid-19 Öncesi ve Sonrası
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-04/%C4%B0S%C3%9C_Seminer3_AF%C4%B0S%20-%20Kopya.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Canlı Yayın