İstinye Üniversitesi

Dünya Sokaklarından Lezzetler

Dünya Sokaklarından Lezzetler
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2020-01/Etkinlik_Afis_2019_2020_D%C3%BCnyaSokaklar%C4%B1ndanLezzetler_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Ana Fuaye