İstinye Üniversitesi

Duygusal Farkındalık Eğitim Programı

Duygusal Farkındalık Eğitim Programı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-04/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_DuygusalFark%C4%B1ndal%C4%B1k_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 307