İstinye Üniversitesi

Eczacılık Mesleğinde Kariyer Yolculuğu

Eczacılık Mesleğinde Kariyer Yolculuğu
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-02/Etkinlik_Afis_2020_2021_Eczac%C4%B1l%C4%B1kMesle%C4%9FindeKariyerYolculu%C4%9Fu_2_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Online

Eczacılık Fakültemiz tarafından düzenlenen "Eczacılık Mesleğinde Kariyer Yolculuğu" programı İzmir Eczacı Odası Başkanı Sayın Tuncay SAYILKAN' ın katılımları ile zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir.