İstinye Üniversitesi

Globalleşen Dünyada Marka Olabilmek

Globalleşen Dünyada Marka Olabilmek
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-11/Etkinlik_Afis_2021_2022_Globalle%C5%9FenD%C3%BCnyadaMarkaOlabilmek_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Vadi Kampüs V-316