İstinye Üniversitesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: İnsan ve Çevre Odaklı Tasarım Seminerleri

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: İnsan ve Çevre Odaklı Tasarım Seminerleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_%C4%B0nsanve%C3%87evreOdakl%C4%B1_listimaj%20REV.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: İnsan ve Çevre Odaklı Tasarım Seminerleri

Program zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Bağlantı Lİnki: https://zoom.us/j/96737243587

Meeting ID: 967 3724 3587