İstinye Üniversitesi

III. Çocuk Romatoloji Olgu Panayırı

III. Çocuk Romatoloji Olgu Panayırı
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-02/Etkinlik_Afis_%C3%87OCUKROMATOLOJiOLGuPANAYIRI_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Liv Hospital Ulus

III. ÇOCUK ROMATOLOJi  OLGU PANAYIRI 

15 Mart 2019 - Yer: Prof. Dr. Hakan Oruçkaptan Toplantı Salonu B1 Katı / Liv Hospital Ulus

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Ozan Özkaya
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya
Prof. Dr. Banu Çelikel Acar

Katılım Ücretsizdir.