İstinye Üniversitesi

İstinye İletişim Söyleşileri

İstinye İletişim Söyleşileri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/Etkinlik_Afis_TRTGelece%C4%9Fin%C4%B0leti%C5%9FimcileriYar%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B12019_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 128

TRT Geleceğin İletişimcileri ile Buluşuyor.