İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi Tütünün Zararları Afiş Yarışması

İstinye Üniversitesi Tütünün Zararları Afiş Yarışması
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2024-01/%C4%B0S%C3%9C%20TECH%20Listimaj%20%283%29_0.png
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Vadi H Yerleşkesi

Değerli İstinyeliler, 

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yürütülen "Üniversite Öğrencilerinde Sigara Farkındalığını Arttırma ve Davranış Değişikliği Oluşturma Müdahaleleri: Tütünsüz Fakülte Projesi" isimli ve 222K276 numaralı Tübitak 3005 Projesi kapsamında öğrencilerinin sanat ve tasarım yoluyla kendilerini ifade etmelerine fırsat vermek ve özgün çalışmalarını değerlendirmek amacıyla İstinye Üniversitesi’ndeki tüm önlisans ve lisans öğrencilerimize açık “Tütünün Zararları” konulu bir afiş yarışması düzenlemektedir. Yarışmaya katılacak üniversite öğrencilerimizin tütünün zararlarını araştırmaları, yorumlamaları, kendi duygu ve düşünleri yönünde betimlemeleri beklenmektedir. 

Son Katılım Tarihi: 2 Şubat 2024
Detaylı bilgi ve katılım koşulları için tıklayınız. 

Başvuru formu ve tasarımlar elden teslim edilecektir.

Teslim edilecek sorumlu: Döne Tütüncü
Adres: Vadi H Kampüs 754 nolu ofis

Ödüller:
Birinci: Üniversite Yemekhanesinde 2.000 ₺ yemek fişi
İkinci: 1.500 ₺ değerinde kırtasiye hediye çeki 
Üçüncü: 1.000 ₺ değerinde Kahve Dünyası hediye çeki

Afiş, "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde tanımlanmaktadır. Afiş, reklam ya da propaganda yapmak, bir oyun, sergi, ürün ve benzerlerinin duyurulmasında kullanılır