İstinye Üniversitesi

İstinyeli Gençler Saadet Öğretmen ile Buluşuyor

Konferans Salonu 1

Çocuk istismarı ile nasıl mücadele edilir? Saadet Özkan kendi deneyiminden yola çıkarak çocuk istismarıyla karşılaşıldığında neler yapılabileceğini anlatıyor.