İstinye Üniversitesi

İstinyeli Gençler Saadet Öğretmen ile Buluşuyor

İstinyeli Gençler Saadet Öğretmen ile Buluşuyor
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-01/Etkinlik_Afis_%C3%87ocuk%C4%B0stismar%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1

Çocuk istismarı ile nasıl mücadele edilir? Saadet Özkan kendi deneyiminden yola çıkarak çocuk istismarıyla karşılaşıldığında neler yapılabileceğini anlatıyor.