İstinye Üniversitesi

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2023-09/1120x613.png
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir

Değerli İstinyeliler,

İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri Pulmoner Nodüllere Multidispliner Yaklaşım Sempozyumu 16 Eylül Cumartesi 2023 tarihinde İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalı başkanı Doç. Dr. Adil Can Güngen Başkanlığında değerli hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

 

Prevelansı yüksek, doktoru ve hastayı strese sokan, multidisipliner yaklaşım gerektiren özel bir konu olan Pulmoner Nodüller; hangi olgu radyolojik olarak takip edilmeli ya da edilmemeli, hangi olguda girişimsel işlem yapılmalıdır ya da hangi olgu cerrahiye yönlendirilmelidir güncel bilgiler ışığında Göğüs hastalıkları, Radyoloji, Göğüs Cerrahisi, Onkoloji ve Patoloji uzmanlarının sunumlarıyla sempozyumda tartışılacak.

Etkinlik: İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Tıp Günleri "Pulmoner Nodüllere Multidisipliner Yaklaşım" 
Etkinliği Düzenleyen: İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir
Etkinlik Tarihi: 16.09.2023
Etkinlik Yeri: İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir 
Katılım: Rozalin Karadaban - rozalin.karadaban@isu.edu.tr
İletişim: https://www.livhospital.com/liv-iletisim

İSÜ LIV HOSPITAL BAHÇEŞEHİR TIP GÜNLERİ