İstinye Üniversitesi

Mimarlarla Buluşmalar

Mimarlarla Buluşmalar
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-03/Etkinlik_Afis_MimarlarlaBulusmalar_21_03_M%C4%B0marl%C4%B1knei%C5%9Feyarar_listimaj_1.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 1

#istinyeli öğrenciler Türkiye'nin önde gelen mimarları ile buluşuyor. Seminerler dışarıdan katılıma açık ve ücretsizdir.