İstinye Üniversitesi

Sağlık Bilimlerinde İnovasyon

Sağlık Bilimlerinde İnovasyon
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_Sa%C4%9Fl%C4%B1kBilimlerinde%C4%B0novasyon_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Konferans Salonu 2