İstinye Üniversitesi

Sağlık Sektöründe Sorumlu İletişim

Sağlık Sektöründe Sorumlu İletişim
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-04/Etkinlik_Afis_2020_2021_Sa%C4%9Fl%C4%B1kSekt%C3%B6r%C3%BCndeSorumlu%C4%B0leti%C5%9Fim_listimaj_0.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

 

Sağlık Sektöründe Sorumlu İletişim

Seminer zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Meeting ID: 918 9307 4510