İstinye Üniversitesi

SİO Konferansları Seri 15

SİO Konferansları Seri 15
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-11/Etkinlik_Afis_2019_2020_S%C4%B0OKonferanslar%C4%B1Seri15_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası