İstinye Üniversitesi

SİO Konferansları Seri 24

SİO Konferansları Seri 24
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-12/Etkinlik_Afis_2019_2020_S%C4%B0OKonferanslar%C4%B1Seri24_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Senato Odası