İstinye Üniversitesi

SİO Konferansları Serisi 56

SİO Konferansları Serisi 56
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-11/Etkinlik_Afis_2022_S%C4%B0OKonferanslar%C4%B1Seri56_yeni_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Online

Etkiliğimiz Zoom platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Zoom ID: 950 6316 7627

Passcode: 411303