İstinye Üniversitesi

Şirket Yönetim Politikaları ve Sosyal Girişimcilik Projeleri

online

 

 

Şirket Yönetim Politikaları ve Sosyal Girişimcilik Projeleri

zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Meeting ID: 992 1747 8185 

Bağlantı Linki:  https://zoom.us/j/99217478185