İstinye Üniversitesi

Şirket Yönetim Politikaları ve Sosyal Girişimcilik Projeleri

Şirket Yönetim Politikaları ve Sosyal Girişimcilik Projeleri
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2021-03/Etkinlik_Afis_2020_2021_%C5%9EirketY%C3%B6netimPolitikalar%C4%B1_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
online

 

 

Şirket Yönetim Politikaları ve Sosyal Girişimcilik Projeleri

zoom platformu üzerinden online gerçekleşecektir.

Meeting ID: 992 1747 8185 

Bağlantı Linki:  https://zoom.us/j/99217478185