İstinye Üniversitesi

Sosyal Çalışmalarda Başlıca Metotlar ve Vaka Yönetimi

Sosyal Çalışmalarda Başlıca Metotlar ve Vaka Yönetimi
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-11/Etkinlik_Afis_2019_2020_Sosyal%C3%87al%C4%B1%C5%9FmalardaBa%C5%9Fl%C4%B1ca_listimaj.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 128