İstinye Üniversitesi

Yeme Bozuklukları: Süreç, Sonuç, Sorular

Yeme Bozuklukları: Süreç, Sonuç, Sorular
https://www.istinye.edu.tr/sites/default/files/2019-05/Etkinlik_Afis_%C3%96MER_YemeBozukluklar%C4%B1_slider.jpg
Teyyareci Sami Sk
Maltepe Mah, Zeytinburnu, İstanbul 34010
Sınıf 309

ÖMER - Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından düzenlenen seminere davetlisiniz.