İstinye Üniversitesi

Fark Yaratan İstinyeliler - Cost Aksiyonu

Dr. Öğr. Üyesi Betül Giray

Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Giray, CA22158 numaralı “Exploiting Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness (CropBiomes)’’ başlıklı COST Aksiyonu Çalışma Gruplarına atanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Dokgöz

Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz Dokgöz, CA21154 numaralı “Translational control in Cancer European Network (TRANSLACORE)” başlıklı COST Aksiyonu Çalışma Grubuna atanmıştır.

Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı, CA20137 numaralı “Making Young Researchers' Voices Heard for Gender Equality (VOICES)’’ başlıklı COST Aksiyonu Çalışma Grubuna atanmıştır.