İstinye Üniversitesi

İSÜ Öğrenme ve Öğretme Merkezi

Öğrenme ve Öğretme Merkezi (ÖĞREM) Akademisyen Yetkinlikleri Geliştirme Eğitimi kapsamında verilen eğitimler arasında yer alan “Eğitimde Teknoloji Kullanım” ve “Eğitimde Dijital Okuryazarlık”, eğitimcilerimiz ile 21. yüzyıl teknolojilerinin eğitim-öğretimdeki yansımaları ve buna dair alınan ek sorumlulukları ortaya koymayı hedefler.

İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağı; araştıran, sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, üreten ve ürettiğini paylaşan bireylerin var olduğu bir çağdır; dolayısıyla böyle bir çağda teknolojinin eğitime entegrasyonu kaçınılmazdır. Akademik birçok çalışma, teknolojinin eğitimde kullanımının, eğitim ve öğretimi destekleyici hale getirdiğini, eğitimde yeni çözüm ve olanaklar yarattığını, geleceğin iş gücünü artırdığını, eğitimi daha ulaşılabilir kıldığını ve eğitimci-öğrenci arası ilişkiyi daha dinamik hale getirdiğini öne sürmüştür. Bununla beraber, eğitimcilere de birçok ek sorumluluk getirilmiştir. “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” eğitimi, eğitimcilerimizin teknolojiyi etkili kullanabilmeleri için gerekli olan bu ek sorumluluklara sahip olmaları hususunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmiştir.

Teknoloji ve dijital dönüşümden söz edilen bir çağda, dijital okuryazarlık becerileri gerek özel gerekse akademik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Dünya genelinde birçok meslek grubu dijital okuryazarlık becerilerine dayalı görev ve sorumluluklar barındırmaktadır. Küresel rekabetin yanı sıra, dijital okuryazarlık becerileri eğitimde yenilik ve kalitenin artmasında da önemli bir yere sahiptir. Bilgiyi arama ve bulmada en çok başvurulan yöntemler arasında yer alan çevrimiçi bilgi arama ve bulma süreci, yeni okuryazarlık becerilerine sahip olmayı gerektirir. Geleneksel okuryazarlığın yanı sıra ek beceriler isteyen yeni okuryazarlık; günümüzde en doğru, en güncel ve en güvenilir bilgiye ulaşmada en önemli adımlardan biridir. “Eğitimde Dijital Okuryazarlık” eğitimi, tüm bu hususlar göz önüne alındığında, eğitimciler açısından oldukça önem arz etmektedir.