İstinye Üniversitesi

Maruf21 - Kentte Eşitlik Networking Etkinliği

İstinye Üniversitesi Uluslararası Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-IRCOS) koordinatörlüğünde Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından ikincisi düzenlenen ve COVID-19 salgınıyla birlikte yerleşik kentsel politikaları ve planlama süreçlerini yeniden sorgulamanın gereğiyle “Çözüm Üreten Kentler: Yeniden Düşün, Birlikte Hareket Et” başlığı etrafında şekillenen Marmara Urban Forum, (Marmara Uluslararası Kent Forumu – MARUF21) 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

“Amaçlar için Ortaklıklar” başlıklı 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacına (SKA) doğrudan hizmet ederek benzer ilgi alanlarına sahip kurumların temsilcilerini bir araya getirecek olan “Networking Etkinlikleri/Networking Events” tematik toplantılarında yer alacak olan İstinye Üniversitesi, 2 Ekim 2021 Cumartesi günü 14.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek ‘Kentte Eşitlik’ başlıklı çalışmayla etkinliğe katkı sağlayacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal haklar, fırsat yaratmada eşitlik, yaş grupları arası eşitlik, kentsel dönüşümde, sağlıkta, kurum içi ve kurumlar arasında eşitlik konularında geniş bir alanı kapsayan ‘Kentte Eşitlik’ başlığı üzerinde, üniversitelerin gerek eğitim ve araştırma gerekse topluma katkı anlamında bütüncül bir yaklaşımına gereksinim duyuluyor. Bu doğrultuda; üniversitelerin üzerine düşen sorumluluklar konusunda iş birliği yapan İstinye Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversiteleri’nden akademisyenler; eğitim kurumlarının harekete geçirilmesi, yerel yönetimler ve STK’lar ile anlaşmalar yapılması ve böylelikle etki alanını arttırmayı amaçlıyor.

Etkinlikte söz alacak İstinye Üniversitesi akademisyenlerinden; Dr.Öğr.Ü. Esra Bayhantopçu Kalkınma İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayalı KentleşmeDoç. Dr. Çiğdem Gürsoy Kentsel İstihdamda Kadın Erkek Eşitliğini Yeniden Düşünmek, Prof. Dr. Mine Afacan Fındıklı Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Vatandaşlık Eğitimlerinin, Sürdürülebilir Girişimcilik Niyeti ve Bireysel Yenilikçilik Algısı Üzerine Etkileri, Dr. Öğr. Üy. Pınar Gökçin Özuyar Kentsel Aidiyet için Çevre Farkındalığı konularını değerlendirecek.

Etkinliğe katılım için tıklayınız. 

Kentte Eşitlik Networking Etkinliği Koordinasyonu aşağıda belirtilmiştir:

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Gökçin Özuyar, İstinye Üniversitesi, İşletme Bölümü, İSÜ-İRCOS Uluslararası Sürdürülebilirlik Uyg-Ar Merkezi Müdürü, pinar.ozuyar@istinye.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Atabarut, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ve UNSDN Türkiye Direktörü, atabarut@boun.edu.tr

Prof. Dr. Refika Bakoğlu, Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü, Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Bilim Dalı Başkanı, refika@marmara.edu.tr