İstinye Üniversitesi

Bilişim Ürünleri ve Yan Ekipman Temini İhalesi

İhale Başvuru Numarası:
202002002
İhale Tarihi:
Satın alınacak Mal/Hizmet:
Bilişim Ürünleri ve Yan Ekipman Temini
Talep Eden Birim:
Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörlüğü
Satın Alan Birim:
Satın Alma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu:
Açık İhale Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer:
İstinye Üniversitesi
Satın Almanın Yapılacağı Tarih:
Mart 2020
İlgili Memur:
Satın Alma Direktörlüğü
Notlar:

-Firmalar tüm dokümanları kaşe-imzalı olarak zarf içerisinde bulunmak zorundadır.
-Firmalar, İhalelerden Yasaklı olmadıklarını Ticaret Odası veya Kamu İhale Kurumundan temin edilecek belgeyi sunmak zorundadır.
-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.
-İhale dokümanları ücretsiz olarak web sayfasından veya ilanda belirtilen adresten temin görülebilir, temin edilebilir, fakat katılımcılar ihale doküman bedelini ödemek zorundadır. İhale doküman bedeli; Üniversite’nin banka hesabına firma adı, unvanı, ihale adı ve varsa numarası belirtilerek, Hesap Adı: İstinye Üniversitesi, Banka: FIBABANKA Şube: Merkez Şube, IBAN: TR24 0010 3000 0000 0011 9432 14 hesaba 150,00 TL olarak yatırılmalıdır, ödemeye ilişkin dekont zarf içerisinde sunulmak zorundadır.

Dosyalar: