İstinye Üniversitesi

Taşınmazın Kiralanması(Kafeterya) İhalesi

İhale Başvuru Numarası:
201911001
İhale Tarihi:
Satın alınacak Mal/Hizmet:
Taşınmaz Alan Kiralanacak
Talep Eden Birim:
Teknik ve Destek Hizmet Direktörlüğü
Satın Alan Birim:
Satın Alma Direktörlüğü
Satın Alma Usulu:
Kapalı Teklif Usulü
Satın Almanın Yapılacağı Yer:
İstinye Üniversitesi - Topkapı Kampüs
Satın Almanın Yapılacağı Tarih:
Kasım 2019
İlgili Memur:
Satın Alma Direktörlüğü
Notlar:

İhalemiz Sonuçlanmıştır

Dosyalar: